Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Засідання координаційно-методичної ради (КМР)

05 липня в Інституті овочівництва і баштанництва НААН – Головній науковій установі з виконання Програми наукових досліджень НААН на 2021-2025 рр. 20 «Овочівництво і баштанництво», відбулося on-line засідання координаційно-методичної ради (КМР) з розгляду звітів науково-дослідних робіт (НДР) за перше півріччя 2024 р. у форматі ZOOM-конференції.

У роботі КМР прийняли участь представники Національної академії аграрних наук України: в.о. заступника Академіка-секретаря Відділення рослинництва НААН, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор с.-г. наук, професор Володимир ХАРЕБА, куратор ІОБ НААН, провідний науковий співробітник Відділення рослинництва, кандидат с.-г. наук, с.н.с. Наталія ГУЛЯК; члени КМР, керівники і відповідальні виконавці наукових завдань, як Головної установи (ІОБ НААН) з мережею (науково-дослідними станціями: Дніпропетровською, Донецькою, «Маяк») так і наукових установ-співвиконавців програми: Інституту садівництва НААН, Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН, Інституту кліматично-орієнтованого сільського господарства НААН, Черкаської ДСГДС ННЦ ІЗ та Волинської ДСГДС ІСГКР.

Відкрив КМР з привітальним словом в.о. директора ІОБ НААН, доктор технічних наук, професор Олексій АЛФЬОРОВ.

Подовжено традицію заслуховування наукової доповіді, яку презентував завідуючий відділом селекції і насінництва овочевих і баштанних культур доктор сільськогосподарських наук, с.н.с. Сергій КОНДРАТЕНКО на тему «Методи біотехнології в інтрогресивній селекції овочевих рослин».

На засіданні КМР було внесено часткові зміни до складу КМР та затверджено 32 звіти НДР за перше півріччя 2024 р. Членами КМР відмічено високий науково-методичний рівень проведення наукових досліджень за завданнями, що входять до складу ПНД 20 «Овочівництво і баштанництво» та їх високу результативність. Виконавцям ПНД були надані рекомендації та побажання, які необхідно буде врахувати при складанні проміжних звітів за завданнями наукових досліджень.