Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Доступ до SCOPUS, Web of Science, Research4life, Science Direct

В Інституті овочівництва і баштанництва НААН відкрито доступ до наукометричної бази даних SCOPUS видавництва Elsevier. Доступ здійснюється з локальної мережі інституту за посиланням https://www.scopus.com

Scopus – це реферативна та наукометрична база рецензованої літератури та перевірених веб-джерел. Пошукова система використовує програмні засоби для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. База даних SCOPUS індексує близько 22000 назв різних видань (серед яких 55 українських) від більш ніж 5000 видавництв. SCOPUS надає своїм користувачам можливість отримати результати тематичного пошуку з однієї платформи зі зручним інтерфейсом, відслідкувати свій рейтинг в SCOPUS (цитування власних публікацій; індекс Гірша) та інше.

Відкрито доступ до однієї із найбільших наукометричних баз даних Web of Science. 

Web of Science (WoS) – це реферативна наукометрична база даних наукових публікацій, що пропонує доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів. Таким чином, користувач в змозі негайно отримати уяву щодо актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу на наукову спільноту.

Web of Science дозволяє організовувати пошук за ключовими словами, за окремим автором і за організацією (університетом), підключаючи при цьому потужний апарат аналізу знайдених результатів. Результат пошуку за цими критеріями дозволяє оцінити загальну кількість публікацій, кількість цитувань, h-індекс та інші показники.

Доступ до Web of Science лише з локальної мережі університету за адресою: http://webofscience.com/

Портал Research4Life науковий та професійний контент. Його мета – сприяти підвищенню рівня викладання, досліджень та прийняття рішень у галузі охорони здоров'я, сільського господарства, навколишнього середовища та інших природничих та соціальних наук.

Доступ до наукових та професійних матеріалів, що рецензуються на порталі Research4Life: https://portal.research4life.org/

Інститут отримав доступ до повнотекстових ресурсів (електронних книг) бази даних Science Direct.

Це одна з найбільших онлайн колекцій опублікованих наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників. На основі Science Direct у 2002 році було створено базу даних Scopus.

Статті згруповано в чотири основні розділи: фізичні і технічні науки, природничі науки, медичні науки та соціальні і гуманітарні науки. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі.