Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Книги, монографії, навчальні посібники

2024

1

Kondratenko S., Krutko R. Charter «Agricultural science». Application of nonlinear regression models in breeding technologies of selective parental pairs for the creation of hybrids F1 of vegetable species of plants // Traditions and new scientific strategies in the context of global transformation of society : Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. P. 135–161. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-406-1-6

 

2023

1

Вітанов О.Д. Спеціалізовані овочеві сівозміни: монографія. 2-е вид. доп. і перероб. Вінниця : ТВОРИ, 2023. 334 с.

2

Товарознавство плодоовочевої продукції: навч. посібник / Л.М. Пузік, О.В. Куц, В.А. Бондаренко, С.О. Щербина. Харків : ІОБ НААН, ДБТУ, 2023. 370 с.

3

Батат (Іpomoеa batаtas): перспективи вирощування в Україні: монографія; за ред. д-ра с.-г. наук О. В. Куца / О. В. Куц, Т. В. Івченко, С.В. Семененко, Г.В. Мозговська, Н.О. Баштан, Т. М. Мірошніченко, І. І. Семененко, А. В. Яковченко. Київ: Аграрна наука, 2023. 140 с.

4

Вітанов О.Д. Присадибне овочівництво. Науково-практичний посібник. 2-е вид. Київ : Видавничий дім «Вініченко», 2023. 156 с.

5

Вітанов О.Д. Технологічні аспекти виробництва насіння овочевих культур. Навчально-методичний посібник. Вінниця: ТВОРИ, 2023. 112 с.

6

Капуста на краплинному зрошенні: монографія / О.Д. Вітанов, Н.В. Чефонова. Вінниця: ТВОРИ, 2023. 240 с.

 

2022

1

Cучасні системи виробництва овочів: монографія / за ред. О.Д. Вітанова. Вінниця : ТВОРИ, 2022. 214 с.

2

Вітанов О.Д. Насінництво буряка столового та моркви на початку XXI століття: монографія. Київ: Аграрна наука, 2022. 220 с.

3

Методика наукових досліджень у грибівництві; за редакцією академіка НААН Хареби В.В. / Автори: Бандура І.І., Бісько Н.А., Хареба В.В., Куц О.В., Хареба О.В., Цизь О.М., Кулик С.А. Київ, 2022. 128 с.

4

Вітанов О.Д. Присадибне овочівництво. Науково-практичний посібник / Київ: Видавничий дім «Вініченко», 2022. 152 с.

5

Івченко Т.В., Мірошніченко Т.М., Мозговська Г.В. Наукове обгрунтування ефективності методів біотехнології у селекції та насінництві овочевих культур: монографія; за ред. Т.В. Івченко. Київ: Аграрна наука, 2022. 200 с.

6

Самовол О.П., Кондратенко С.І., Сергієнко О.В., Хареба О.В. Овочеві пасльонові та баштанні види рослин: цитогенетичні основи селекції: монографія; за наук. Ред. д-ра с.-г. наук О.П. Самовола. Київ: Аграрна наука, 2022, 320 с.

 

2020

1

Енергоефективна  технологія  вирощування насіння буряка  столового  (Beta vulgaris L.) : монографія / за ред. О.Д. Вітанова,  О.В. Романова. Вінниця : ТОВ «Нілан» ЛТД,020. 274 с.

2

Адаптивна технологія вирощування насіння моркви : монографія / за ред. О.Д. Вітанова. Вінниця : ТОВ «Нілан» ЛТД, 2020.  204 с.

3

Удосконалення науково обґрунтованої структури посівних площ за регіонами на основі ефективних рішень в овочівництві : [моногр.] / О.М. Могильна, О.В. Куц, В.П. Рудь, Л.А. Терьохіна та ін. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 248 с.

4

Методичні підходи з використання ідентифікованого за морфологічними генами лінійного матеріалу у гетерозисній селекції кавуна / О.В. Сергієнко, О.М. Могильна, З.П. Ліннік, О.А. Лук’янчикова. Харків, 2020. 96 с.

 

2019

1

Система удобрення овочевих і баштанних культур : монографія; за ред. В.Ю. Гончаренка. Київ : Аграрна наука, 2019. 152 с.

 

2018

1

Самовол О.П., Кондратенко С.І. Томат (генетичні основи селекції) : монографія; за наук. ред. О.П. Самовола, О.М. Могильної. Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. 448 с.

2

Насінництво овочевих рослин: навчальний посібник / за ред. О.Д. Вітанова. 2-е вид. доп. і перероб. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. 254 с.

 

2017

1

Методологічні аспекти еколого-економічного розвитку органічного овочівництва в Україні. Інституційне забезпечення : [моногр.] / О.М. Могильна, О.В. Муравйов, В.П. Рудь, О.Д. Вітанов та ін. Харків : ТОВ «ВП «Плеяда», 2017. 91 с.

2

Селекція і насінництво квасолі звичайної : теорія і практика / С.І. Корнієнко, О.Ю. Сайко, Т.К. Горова та ін.; за ред. С.І. Корнієнка. Київ : Аграрна наука, 2017. 200 с.

3

Методологія адаптивної системи вирощування овочевих культур / В.О. Муравйов, О.Д. Вітанов, Ю.Д. Зелендін, Н.В. Чефонова та ін. Харків : ТОВ «ВП «Плеяда», 2017. 58 с.

 

2016

1

Генофонди перців і їх використання в селекційно-генетичних дослідженнях : монографія / С.І. Корнієнко, О.П. Самовол, В.А. Кравченко, Р.В. Крутько, Т.А. Степенко; за наук. ред. С.І. Корнієнка. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 248 с.

2

Наукові підходи створення гібридів моркви / С.І. Корнієнко, Т.В. Iвченко, Т.К. Горова та ін.; за ред. С.І. Корнієнка. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 80 с.

3

Корнієнко С.І., Сергієнко О.В., Крутько Р.В. Методичні підходи добору та створення вихідного матеріалу у гетерозисній селекції кавуна. Монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 106 c.