Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Книги, монографії

2020

Енергоефективна  технологія  вирощування насіння буряка  столового  (Beta vulgaris L.) : монографія / за ред. О. Д. Вітанова,  О. В. Романова. Вінниця : ТОВ «Нілан» ЛТД,020. 274 с.

Адаптивна технологія вирощування насіння моркви : монографія / за ред. О. Д. Вітанова. Вінниця : ТОВ «Нілан» ЛТД, 2020.  204 с.

Удосконалення науково обґрунтованої структури посівних площ за регіонами на основі ефективних рішень в овочівництві : [моногр.] / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, Л. А. Терьохіна та ін. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 248 с.

Методичні підходи з використання ідентифікованого за морфологічними генами лінійного матеріалу у гетерозисній селекції кавуна / О. В. Сергієнко, О. М. Могильна, З. П. Ліннік, О. А. Лук’янчикова. Харків, 2020. 96 с.

2019

Система удобрення овочевих і баштанних культур : монографія; за ред. В. Ю. Гончаренка. Київ : Аграрна наука, 2019. 152 с.

2018

Самовол О. П., Кондратенко С. І. Томат (генетичні основи селекції) : монографія; за наук. ред. О. П. Самовола, О. М. Могильної. Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. 448 с.

Насінництво овочевих рослин: навчальний посібник / за ред. О. Д. Вітанова. 2-е вид. доп. і перероб. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. 254 с.

2017

Методологічні аспекти еколого-економічного розвитку органічного овочівництва в Україні. Інституційне забезпечення : [моногр.] / О. М. Могильна, О. В. Муравйов, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов та ін. Харків : ТОВ «ВП «Плеяда», 2017. 91 с.

Селекція і насінництво квасолі звичайної : теорія і практика / С. І. Корнієнко, О. Ю. Сайко, Т. К. Горова та ін.; за ред. С. І. Корнієнка. Київ : Аграрна наука, 2017. 200 с.

Методологія адаптивної системи вирощування овочевих культур / В. О. Муравйов, О. Д. Вітанов, Ю. Д. Зелендін, Н. В. Чефонова та ін. Харків : ТОВ «ВП «Плеяда», 2017. 58 с.

2016

Генофонди перців і їх використання в селекційно-генетичних дослідженнях : монографія / С. І. Корнієнко, О. П. Самовол, В. А. Кравченко, Р. В. Крутько, Т. А. Степенко; за наук. ред. С. І. Корнієнка. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 248 с.

Наукові підходи створення гібридів моркви / С. І. Корнієнко, Т. В. Iвченко, Т. К. Горова та ін.; за ред. С. І. Корнієнка. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 80 с.

Корнієнко С. І., Сергієнко О. В., Крутько Р. В. Методичні підходи добору та створення вихідного матеріалу у гетерозисній селекції кавуна. Монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 106 c.