Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

АГРОХІМІЯ

Севастьянова В.В.
Гончаренко В.Ю.
Ходєєва Л.П.

 

Своє існування лабораторія агрохімії розпочала з 1947 р., очолювала її Беднарівська Лідія Сергіївна. Спочатку в лабораторії виконували агрохімічні та біохімічні аналізи для наукових підрозділів інституту.

З 1957 р. до 1987 р. лабораторією завідувала учениця академіка Прянишнікова Д.М. к.с.-г.н. Севастянова Валентина Василівна. Нею було створено колектив науково-технічних працівників (склад лабораторії 1957 р.): Ткач Л.О., Гурова З.І., Назарова Н.С., Ходєєва Л.П., Гончаренко В.Ю., Хомич М.Д., Ішутінова О.Д., Семенова Є.І., Євлахович М.А., Знайченко Г.М., Герман Т.Д., Гладкіх Р.П. За цей час лабораторія перетворилася з обслуговуючого підрозділу в науковий і почала вирішувати питання, пов’язані з живленням овочевих, баштанних рослин та картоплі в межах України, а також досліджували мікробіологічні процеси, які відбуваються в ґрунті у зв’язку з інтенсифікацією с.-г. виробництва.

 

Гладкіх Р.П.
Парамонова Т.В.
Михайлин В.І.

 

У 1967 р. на базі лабораторії закладено стаціонарні досліди щодо вивчення впливу систематичного внесення органічних та мінеральних добрив в овочевій сівозміні на родючість ґрунту та продуктивність рослин. Проводили тимчасові досліди в межах географічної мережі дослідів на Дніпропетровській, Донецькій, Кримській, Київській та інших дослідних станціях.

Починаючи з 1987 р. і до 2000 р. завідувачем лабораторії був д.с.-г.н., професор, Гончаренко В.Ю., видатний фахівець-агрохімік. З 2000 р. до 2003 р. − к.с.-г.н. Гладкіх Р.П., з 2003 р. до 2006 р. − к.с.-г.н. Парамонова Т.В., з 2006 р. до 2017 р. − д.с.-г.н. Куц О.В., з 2017 до 2021 р. − к.с.-г.н. Парамонова Т.В., з 2021 р. і до сьогодні − к.с.-г.н. Михайлин В.І., які продовжують наукові дослідження, значно розширивши та поглибивши тематику лабораторії.

Головною метою досліджень лабораторії агрохімії є розробка наукових принципів та обґрунтування системи удобрення овочевих і баштанних рослин, яка забезпечує збереження родючості ґрунту, підвищення врожайності рослин, поліпшення їх якості та охорону навколишнього середовища.

За матеріалами і розробками лабораторії підготовлено до захисту та захищено 3 докторських та 9 кандидатських дисертацій: 3 − під керівництвом Севастянової В.В., 4 − під керівництвом Гончаренка В.Ю., 2 − під керівництвом Гладкіх Р.П.