Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

ОНП, 2022

Освітньо-наукова програма "Агрономія"

ОНП 2022 р. 

Навчальний план

Навчальний план 2022

Робочі програми навчальних дисициплін

 
Назва дисципліни Cилабус Методичні вказівки
ОК03. Методологічні основи організації та проведення наукових досліджень ОК 03 МВ
ОК05. Інформаційні технології в агрономії ОК 05 МВ
ОК06.Методологія селекції овочевих і баштанних видів рослин ОК 06 МВ
ОК07. Наукові основи виробництва овочевої і баштанної продукції ОК 07 МВ
ОК08.Економічна оцінка технологій в агрономії ОК08 МВ
ОК09.Сільськогосподарська біотехнологія овочевих і баштанних видів рослин ОК09 МВ
ОК 10. Педагогічна практика    

 

Силабуси обовязкових дисциплін, що викладаються за договором з ДБТУ

Договір на надання освітніх послуг

Робоча програма

Силабус

ОК01. Філософія

ОК01. Філософія

ОК02. Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК02. Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК04. Педагогіка вищої школи

ОК04. Педагогіка вищої школи