Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Історія наукової бібліотеки

    

 

Науково-технічна бібліотека Інституту овочівництва і баштанництва НААН створена у 1947 році. Її книжковий фонд формувався протягом тривалого часу на базі попередніх організацій і відтворював усі напрямки овочівництва і баштанництва, а також багато інших напрямків сільського господарства. У 1917 р. до фонду бібліотеки передав свої особисті книги видатний український ботанік А.О. Потебня.

Бібліотечний фонд за змістом багатогалузевий, містить усі види і типи друкованих видань, максимально укомплектований необхідною сільськогосподарською тематикою. Загалом це 119034 одиниць зберігання.

Книжковий фонд включає унікальні видання класиків агрономічної науки. Серед них є немало унікальних (2027 одиниць), вік яких 100–150 і більше років.

Бібліотека укомплектована сучасною літературою та щорічною фаховою періодикою з проблем сільського господарства.

З новинками літератури можна ознайомитись на постійно діючих виставках: «Нові книги», «Нові періодичні видання», «Нові видання», «Науково-методична література», «Аграрна наука - виробництву», «На допомогу виробникам», «Куточок аспіранта», «Видатні вчені», «Наукові збірники інших установ».

Основними довідково-бібліографічними посібниками є алфавітний і систематичний каталоги, предметно-алфавітна картотека, електронний пошуковий каталог наукових звітів.

Широко репрезентовано пошуки й досягнення вчених інституту. Дисертаційний фонд представлено роботами, захищеними при спеціалізованій вченій раді інституту.

Матеріали з узагальненням результатів виконаних досліджень публікуються у тематичному науковому збірнику «Овочівництво і баштанництво», заснованому у 1964 році.