Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (ст. 42 Закону України «Про освіту»).

Дотримання академічної доброчесності

Інститут овочівництва і баштанництва НААН дотримується принципів академічної доброчесності у науковій і науково-педагогічній діяльності. Академічна доброчесність забезпечується шляхом:

  • розробки і впровадження відповідної внутрішньої нормативно-правової бази;
  • популяризації у рамках лекцій, круглих столів, майстер-класів, семінарів, тренінгів та інших просвітницьких заходів;
  • впровадження в освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії відповідних тематичних лекцій;
  • перевірки на академічний плагіат та інших видів порушення академічної доброчесності наукових робіт співробітників і здобувачів вищої освіти.

 

Кодекс академічної доброчесності

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату

Розпорядження на створення Ради академічної доброчесності

Наказ на призначення відповідальної особи за перевірку на плагіат