Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

  • Даценко С.М.
    Даценко Світлана Максимівна

    Кандидат с.-г. наук за спеціальністю - овочівництво, старший науковий співробітник

    Старший науковий співробітник лабораторії адаптивного овочівництва, зберігання і стандартизації

Наукова діяльність:

Викладає вибіркові дисципліни "Управління якістю і сертифікація овочевої продукції", "Зберігання і переробка овочевої і баштанної продукції"

Має 21 статтю у фахових виданнях України, співавтор у 7 монографіях та методичних рекомендаціях, 7 патентів на корисну модель, 33 публікації у науково-популярних виданнях. Є розробником нормативної документації (стандартів) на технологію вирощування овочів та їх свіжу продукцію.

Виконавець НДР 20.00.02.07.П Теоретичне обґрунтування впливу абіотичних і біотичних факторів на формування врожайності та якості цибулевих овочевих рослин (№ ДР 0121U108066) - .2021-2023 рр.,  20.00.02.14.П Удосконалення елементів технології насінництва часнику озимого (№ ДР 0124U000791) – 2024-2025 рр.

Участь у виконанні науково-дослідної роботи «Визначення ефективності добрив ТОВ «Екоорганік» на овочевих та польових культурах» - 2023 р.

.

 

Наукові праці:

1. Melnyk O., Mytenko I., Dukhina N., Semenchenko O., Vitanov O., Shcherbina S., Datsenko S., Zelendin Y., Chefonova N., Ivanin D. (2020). Efficiency of potato and garlic virus control by interferon use Ukrainian. Journal of Ecology, 10(2), рр. 50-54. https://www.ujecology.com/articles/efficiency-of-potato-and-garlic-virus-control-by-interferon-use.pdf (Web of Science)

2. Щербина С. О., Даценко С. М., Коваленко О. М. Розвиток рослин огірка посівного бджолозапильного гібриду Янос F1 залежно від рівня мінерального живлення. Науковий доповіді НуБІП України. Агрономія, 2020. № 1(83). http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.01.005

3. Параметри адаптивності форм цибулі шалот за масою цибулини / О. М. Біленька, Т. В. Івченко, С. О. Щербина, С. М. Даценко. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2017. Вип. 63. С. 35-40.

5. Вплив сульфору на хімічний склад цибулі шалот / С. О. Щербина, С. М. Даценко, О. М. Біленька, І. М. Гордієнко. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2017. Вип. 63. С. 371-374.

6. Коваленко О. М., Щербина С. О., Гордієнко І. М. Урожайність та якість бджолозапильного огірка Янос F1 за різних способів мульчування грунту. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2016. Вип. 62. С. 101-107.

7. Вплив якості цибулі ріпчастої на її збереженість / І. М. Гордієнко, В. А. Колтунов, С. М. Даценко. Наукові доповіді НУБіП, серія «Сільське господарство та лісівництво». 2016. № 3 С. 164-170.

8. Щербина С. О., Даценко С. М. Капуста цвітна: важливі елементи технології вирощування. Овощи и фрукты, 2021. С. 8-10.

9. Щербина С. О., Даценко С. М. Дозарювання плодів. Овощи и фрукты, 2021. С. 60-62.

10. Щербина С. О., Даценко С. М. Гербіциди на капусті. Плантатор, № 1 (49), 2020. С. 38-40.

11. Щербина С. О., Даценко С. М. Використання сидеральних добрив в овочівництві. Овощи и фрукты, 2020. С. 38-40.

12. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Зберігання столових буряків. Плантатор, № 1 (43), 2019. С. 56-58.

13. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Гельмінтоспоріоз кукурудзи. Плантатор, № 2 (44), 2019. С. 132-134.

14. Щербина С. О., Даценко С. М. Зонтична міль. Плантатор, № 3 (45), 2019. С. 52-53.

15. Щербина С. О., Даценко С. М. Листогризучі совки на помідорах. Плантатор, № 4 (46), 2019. С. 52-53.

16. Щербина С. О., Даценко С. М. Мікроелементи на капусті. Плантатор, № 5 (47), 2019. С. 52-53.

17. Щербина С. О., Даценко С. М. Гербіциди на томатах. Плантатор, № 6 (48), 2019. С. 32-34.

18. Застосування озона при зберіганні овочів / С. О. Щербина, О. В. Мельник, В. О. Муравйов, С. Г. Пугач. Плантатор, № 1 (37), 2018. С. 54-56.

19. Щербина С. О., Даценко С. М., Куц О. В. Тонкощі живлення томатів. Плантатор, № 2 (38), 2018. С. 34-37.

20. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Листкова капуста. Плантатор, № 2 (38), 2018. С. 56-61.

21. Щербина С. О., Даценко С. М., Куц О. В. Удобрення білоголової капусти. Плантатор, № 3 (39), 2018. С. 72-74.

22. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Морквяна муха – основний шкідник моркви. Плантатор, № 4 (40), 2018. С. 70-71.

23. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Артишок – перспективний делікатес. Плантатор, № 5 (41), 2018. С. 74-76.

24. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Біла та сіра гниль моркви. Плантатор, № 5 (41), 2018. С. 50-52.

25. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Ризоктоніоз моркви. Плантатор, № 6 (42), 2018. С. 51.

26. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Морквяна листоблішка. Плантатор, № 6 (42), 2018. С. 52-53.

27. Щербина С. О., Даценко С. М., Тринчук О. О. Методи обробки капусти з високим вмістом СО2. Овощи и фрукты, № 1, 2018. С. 16-18.

28. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Технологія зберігання капусти. Плантатор, № 1(31). 2017. С. 60-62.

29. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Бурячки на пучки. Плантатор, № 2 (32), 2017. С. 65-67.

30. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Секрети цвітної капусти. Плантатор, 2017. С. 35-37.

31. Щербина С. О., Даценко С. М., Гордієнко І. М. Біопрепарати на цибулі. Плантатор, № 3 (33), 2017. С. 60-62.

32. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Повторні посіви. Плантатор, № 4 (34), 2017. С. 16-17.

33. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Зберігання томатів. Плантатор, № 5 (35), 2017. С. 28-30.

34. Щербина С. О., Даценко С. М., Щербина Н. М. Секрети кольрабі. Плантатор, № 6 (36), 2017. С. 54-56.

35. Щербина С. О., Гордієнко І. М., Даценко С. М. Агротехніка лежкого буряка. Плантатор, № 5(29). 2016. С. 38-41.

36. Щербина С. О., Даценко С. М. Зберігання столового буряка. Плантатор, № 6 (30). 2016. С. 74-76.

37. Комплексна система заходів захисту цибулі та часнику від шкідників, хвороб і бур’янів. Науково-практичні рекомендації. / О. М. Могильна, О. І. Онищенко, С. О. Щербина, С. М. Даценко, О. М. Біленька. Харків, 2020. 26 с.

38. Застосування біологічних препаратів у технології вирощування і зберігання цибулі шалот. Науково-практичні рекомендації. / С. М. Даценко, І. М. Гордієнко, С.О. Щербина, Д. В. Іванін. Харків, 2019. 19 с.

39. Застосування біологічних препаратів у технології вирощування і зберігання буряку столового. Науково-практичні рекомендації. / І. М. Гордієнко, С. М. Даценко, С. О. Щербина, Г. М. Ткаленко, Л. М. Пузік. Харків, 2016. 16 с.

Сертифікати, свідоцтва: