Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Спеціалізована вчена рада Д 65.357.01

 • ВІТАНОВ Олександр Дмитрович
  ВІТАНОВ
  Олександр Дмитрович

  Голова спецради, доктор с.-г. наук, професор

 • СЕРГІЄНКО Оксана Володимирівна
  СЕРГІЄНКО
  Оксана Володимирівна

  Заступник голови спецради,
  доктор с.-г. наук,
  старший науковий співробітник

 • МЕЛЬНИК Олексій Володимирович
  МЕЛЬНИК
  Олексій Володимирович

  Вчений секретар спецради,
  кандидат с.-г. наук,
  старший науковий співробітник

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1643.

Спеціальність:

06.01.05 – селекція і насінництво,

06.01.06 – овочівництво.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1643 надано право у спецраді Д 65.357.01 на період до 31 грудня 2020 р. проводити захист докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями 06.01.05 – селекція і насінництво та 06.01.06 – овочівництво, сільськогосподарські науки.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 р. № 946 термін дії спецради Д 65.357.01 подовжено до 15 травня 2021 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2021 р. № 462  термін дії спецради Д 65.357.01 подовжено до 01 жовтня 2021 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 вересня 2021 р. № 1012 термін дії спецради Д 65.357.01 подовжено до 31 грудня 2021 р.