Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Спеціалізована вчена рада Д 65.357.01

Наказом Міністерства освіти і науки України № 185 від «20» лютого 2023 р. затверджено створення спеціалізованої вченої ради Д 65.357.01 при Інституті овочівництва і баштанництва НААН.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 65.357.01 від «20» лютого 2023 р. до «20» лютого 2026 р.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
спеціалізованої вченої ради Д 65.357.01
при Інституті овочівництва і баштанництва НААН

Голова спеціалізованої вченої ради доктор сільськогосподарських наук, професор Вітанов Олександр Дмитрович, Інститут овочівництва і баштанництва НААН, завідувач відділу новітніх технологій вирощування овочевих і баштанних культур, спеціальність – 06.01.06.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна Інститут овочівництва і баштанництва НААН, учений секретар, спеціальність – 06.01.06.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шабетя Оксана Миколаївна, Інститут овочівництва і баштанництва НААН, головний науковий співробітник лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур, спеціальність – 06.01.05.

Члени спеціалізованої вченої ради:

– д. с.-г. н., професор Івченко Тетяна Володимирівна, Інститут овочівництва і баштанництва НААН, завідувач лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології, спеціальність – 06.01.05;

– д. с.-г. н., старший науковий співробітник Васько Наталія Іванівна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, вчений секретар, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю, спеціальність – 06.01.05;

– д. с.-г. н., старший науковий співробітник Кобизєва Любов Никифорівна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослин, спеціальність – 06.01.05;

– д. с.-г. н., старший науковий співробітник Кондратенко Сергій Іванович, Інститут овочівництва і баштанництва НААН, завідувач відділу селекції і насінництва овочевих і баштанних культур, спеціальність – 06.01.05;

– д. с.-г. н., старший науковий співробітник Куц Олександр Володимирович, Інститут овочівництва і баштанництва НААН, директор, спеціальність – 06.01.06;

– д. с.-г. н., старший науковий співробітник Парамонова Тетяна Владиславівна, Інститут овочівництва і баштанництва НААН, заступник директора з наукової роботи, спеціальність – 06.01.06;

– д. с.-г. н., професор Пузік Людмила Михайлівна, Харківський державний біотехнологічний університет МОН України, професор кафедри плодоовочівництва та зберігання, спеціальність – 06.01.06;

– д. с.-г. н., старший науковий співробітник Самовол Олексій Петрович, Інститут овочівництва і баштанництва НААН, головний науковий співробітник лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології, спеціальність – 06.01.05;

– д. с.-г. н., професор Хареба Олена Василівна, Апарат президії Національної академії аграрних наук України, провідний науковий співробітник Відділу зведеного планування Науково-організаційного управління, спеціальність – 06.01.06.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 946 від 22 липня 2020 р. термін дії спецради Д 65.357.01 подовжено до 15 травня 2021 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 462 від 23 квітня 2021 р. термін дії спецради Д 65.357.01 подовжено до 01 жовтня 2021 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1012 від 22 вересня 2021 р. термін дії спецради Д 65.357.01 подовжено до 31 грудня 2021 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 185 від 20 лютого 2023 р. термін дії спецради Д 65.357.01 подовжено до 20 лютого 2026 р.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 185 від 20 лютого 2023 р.