Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Матеріали з питань доброчесності та етики

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності (МОН № 1/9-263 від 20.05.2020)

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) (Наказ МОН № 1/11-8681 від 15.08.2018)

Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняття ними рішення про присудження наукових ступенів (Наказ МОН № 1/9-150 від 14.03.2018)

Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняття ними рішення про присудження наукових ступенів (Наказ МОН № 1/9-553 від 14.09.2018)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017

 

Пропонуємо скористатися серією перекладених українською мовою модулів з питань доброчесності та етики. Серія складається з 14 модулів та методичного посібника для викладачів. Ці матеріали розроблено в рамках Ініціативи Управління ООН з наркотиків і злочинності «Освіта заради справедливості» (Education for Justice – E4J) та перекладено українською мовою за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя». Цю ініціативу спрямовано на зміцнення верховенства права шляхом забезпечення закладів освіти методичними матеріалами з викладання дисциплін, пов’язаних з досягненням Цілей сталого розвитку ООН № 16 «Мир та справедливість».

Матеріали доступні онлайн за покликанням: https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/integrity-ethics_ukrainian.html

За матеріалами Міністерства освіти і науки Україн