Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА, МАРКЕТИНГ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Скляревський М.О.
Терьохіна Л.А.

 

Відділ науково-технічної інформації і впровадження наукових розробок у виробництво існував в інституті вже в 1950-і роки. Основним його завданням було інформувати співробітників про стан справ у галузі овочівництва, баштанництва, картоплярства у відкритому і закритому ґрунті та допомога господарствам у впровадженні наукових досягнень і передового досвіду; планування тематик з питань селекції, агротехніки, захисту рослин від бур’янів, шкідників і хвороб, фізіології, зберігання, переробки, агрохімії та ін.

Спочатку очолював відділ науково-технічної інформації Сиротін М.Ф., а з другої половини 1970-х років завідувачем було призначено кандидата біологічних наук Скляревського М.О. На сьогоднішній день лабораторію очолює кандидат сільськогосподарських наук Терьохіна Л.А.

У середині 1960-х років відділ носив назву науково-організаційного. У кінці зазначеного десятиріччя при відділі створено патентний підрозділ, у становленні якого велику роботу провели Івакіна М.С. та Астаф’єва Л.А. Пізніше патентно-ліцензійну роботу очолювала Середіна Л.І. і Павлюченко Г.І.

На цей час припадає й створення школи підвищення кваліфікації. Щорічно виробничникам, що займалися вирощуванням розсади та овочів у відкритому і закритому ґрунті різних регіонів України, переробленням продукції та її зберіганням, читали лекції з відповідних питань та проводили екскурсії й практичні заняття кращі наукові кадри інституту. Очолювали роботу школи в різні роки Чижикова Н.О., Желєзняк В.С., Расторгуєва Л.А.

Питаннями інформації, пропаганди і впровадження наукових досягнень у с.-г. виробництво займалися Бондаренко Л.О., Сапожніков І.Г., Шахова Е.Д., Соколовська О.Н., Ніценко В.Г., Милославська Т.М. З 2005 р. цим напрямом керував Розторгуєв В.А., а з 2012 року широким впровадженням та апробацією завершених наукових розробок, закладанням демонстраційного полігону в інституті займається кандидат с.-г. наук Ільїнова Є.М.

Свого часу у відділі працювали Лядський П.О., Скляревська В.В., Сова В.П., Крилов Д.Д., Химерик О.А., Ростовська Л.М , Приживара В.С., Мисик П.І., Пантюхова В.П., Наріжна Т.О., Кулінич В.М., Діденко А.М., Сиротенко В.Р., Коняєва В.О., Маслова В.І., Воловик В.І., Лонська М.П., Коваленко Л.М., Леус Л.Л., Калашнік В.Ф., Юрлакова О.М., Щербина Н.М., Семибратська Т.В.

До складу відділу ввійшла наукова бібліотека, яку відкрили одночасно з утворенням інституту в 1947 р. Першим завідувачем і протягом 25 років була Іноземцева П.О., яка внесла основний вклад у розвиток бібліотеки, визначила вірний напрямок у формуванні фонду. Потім її змінили Яковенко О.А., Лисюк Г.О. та Романенко Л.І. У різні роки в ній працювали Нікуліна Т.М., Мельник С.М., Лопандя Л.С., Кривцунова Є.Т., Мельниченко Л.В. Нині фонд максимально укомплектовано необхідною літературою – понад 100 тис. друкованих одиниць вітчизняних і закордонних видань. Серед них є немало унікальних, вік яких 100–150 і більше років. Підготуванням до видання наукових публікацій займалась довгі роки довгопола А.С., сьогодні продовжує її роботу Вітанов О.Д.

При відділі існувало експонатне поле, на невеликих колекційних ділянках якого щорічно вирощували основні овочеві, малопоширені, багаторічні та зеленні види рослин (усього до 150 назв). У різні роки за ним доглядали Гапон Н.В., Паніна Л.О., Золотарьова Л.А., П’ятак А.Б., Пономаренко М.Г., Артем’єва В.О., Павлюченко Г.І., Наріжна Т.О.