Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

ЕКОНОМІКА

Гризенкова З.І.
Ручкін О.В.
Плужніков В.О.
Рудь В.П.

 

Відділ економіки розпочав свою роботу з моменту створення Українського інституту овочівництва у 1947 році під керівництвом Буйволова С.А. (1947–1950 pp.). Робота велася за широкою науковою програмою: економіка відкритого, захищеного ґрунту і насінництво.

З 1950 p. директор інституту Чиженко І.А. одночасно виконував обов’язки завідуючого відділом економіки. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації: Гризенкова З.І., Гризенков В.М., Лисюк Б.П., Вершков П.І., Шефель С.Д., Рудь П.П., Желєзняк О.М. В цей період вирішувалися питання створення приміських овочевих зон; організації сітки радгоспів овоче-молочного напряму.

З 1967 р. відділ економіки очолював Журбін Д.І. Під його керівництвом відділ займався проблемою спеціалізації й концентрації овочівництва, ефективного використанням заплавних і низинних земель, економікою картоплярства.

З 1973 по 1995 pp. завідувачем відділу була Гризенкова З.І. За цей час було вирішено питання створення асоціації «Укрсортнасіннєовоч»; мережі овочевих фабрик (Первомайська, Красноградська, Харківська, Зміївська), розміщення зимових комбінатів на базі ТЕЦ, ГРЕС, АЕС; реалізації овочів за прямими зв’язками; спеціалізації й концентрації галузі, форм оплати праці, удосконалення ціноутворення в умовах переходу до ринково-економічних відносин. В цей час відбувся захист дисертацій: Муковоза В.О., Ломовських  О.Г., Богданова А.О., Рудь А.М., Таранов Ю.Є. 

Починаючи з 1995 року протягом 10 років лабораторію економіки очолював Ручкін О.В. В цей час вивчалися питання безпечності виробництва овочів в умовах Зміївської ГРЕС; перетворення радгоспів і реформування колгоспів у господарські товариства, спілки, кооперативи, агрофірми та малі підприємства.

З 2005 по 2008 рр. лабораторію економіки очолював Плужніков В.О. Було розпочато роботу з питань розробки науково-обґрунтованих нормативів собівартості та введення госпрозрахунку на підприємствах галузі. В цей період захистили дисертації Льовкіна Р.В., Рудь В.П. та Кіях О.О. 

З листопада 2008 року на посаду завідуючої лабораторії економіки було призначено Рудь В.П. Роботу було розширено у напрямку спільної співпраці з ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН» та ННЦ «Інститут землеробства НААН». Вивчалися питання: підвищення конкурентоспроможності галузі; ціноутворення; формування та ефективного функціонування овочевого ринку; інституційного забезпечення органічного овочівництва, зонального розміщення виробництва овочів.

У різні роки у відділі працювали: Коротченко О.С., Сапожніков І.Г., Цупікова Г.П., Сіренька З.О., Маслова В.І., Терьохіна В.І., Нечипоренко Т.І., Таранов Ю.Є., Радченко В.Г, Тимченко Т.А., Д’яконов М.П., Дюндік Р.С., Левкіна Р.В., Рудницька Т.О.

На сьогодні колектив у складі Рудь В.П., Урюпіної Л.М і Стовбір О.П. вивчає питання сталого розвитку галузі овочівництва. За останні 10 років було розроблено і передано до впровадження 14 регіональних та національних комплексних програм галузі овочівництва.