Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Громадське обговорення проектів

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу зацікавлені сторони (здобувачі вищої освіти, випускники, академічна спільнота, роботодавці, стейкголдери та інші особи) можуть звернутися з пропозиціями та зауваженнями стосовно освітньо-наукової програми.

Пропонуємо до обговорення проєкт змін та доповнень до освітньо-наукової програми «Агрономія» підготовки докторів філософії за спеціальністю 201 «Агрономія».

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 20 серпня 2021 р. на електронну адресу: shtirlitsmail@gmail.com

ОНП

Адреса для

надсилання

зауважень

та пропозицій

Посилання

на анкети

Результати обговорення

(опр., після завершення обговорення)

Рецензії-відгуки

Протоколи (таблиці) обговорення

«Проєкт "Агрономія"»

 

E-mail

Пропозиції

Рецензія Білівця І.І.

Рецензія Кондратенка В.П.

Рецензія Романов О.В.

 

 

 

Переглянути