Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

ПЕРЕРОБКА ОВОЧЕВОЇ І БАШТАННОЇ ПРОДУКЦІЇ

Сердюк Т.Л., Тернова Т.А.
Тернова Т.А., Павлюченко Г.І., Нечипоренко Т.І. 

 

Питаннями переробки в Інституті овочівництва і баштанництва займаються з 1957 р., коли Павлом Федоровичем Соколом був створений відділ зберігання і переробки. Протягом цього часу лабораторія була у складі вказаного відділу до 1964 р. (зав. відділом – доктор с.-г. наук Сокол П.Ф.), з 1965 по 1970 рр. – відділ існує самостійно (зав. відділом – кандидат технічних наук Анохіна В.І.), з 1971 по 1987 рр. – у складі відділу зберігання, переробки і стандартизації (зав. відділом кандидат с.-г. наук Івакін М.М.), з 1988 – група, а потім лабораторія спочатку у складі відділу селекції і насінництва, а з 1995 р. – у складі відділу технології (зав. лабораторією кандидат с.-г. наук Сердюк Т.Л.), а з 2001 року – у складі відділу насінництва, стандартизації, зберігання та переробки (зав. лабораторією Тернова Т.А.).

У 1962 р. збудовано науково-виробничу лабораторію з перероблення овочів, на базі консервного цеху, де проводили хіміко-технологічну оцінку нових сортів та гібридів овочевих культур. Довгий час лабораторію очолювали Яйлоян Б.А., Макарова Р.І.

Анохіна В.І. та Сердюк Т.Л. в 1972−1974 рр. розробили спосіб уповільнення процесу ферментації квашеної капусти за допомогою сорбінової кислоти для збереження харчової цінності продукту протягом тривалого часу в сховищах та розроблена технологія переробляння гарбузів. Дослідженнями Лядської В.А. в 1972−1975 рр. вивчено вплив сортових особливостей перцю солодкого на якість переробленої продукції. К.с.-г.н. Сокол  А.П. вивчав різні способи соління кавунів. У 1982−1988 рр. (Івакін М.М., Гарбуз О.В.) вивчено вплив комбайнового збирання на збереженість та якість перероблених огірків.

Сердюк Т.Л. та Гарбуз О.В. в 1989−1992 рр. спільно з відділом агрохімії розроблено заходи переробляння овочів, що сприяли зниженню вмісту нітратів в консервах на 25−80 %.

Унаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС значні площі України зазнали радіоактивного забруднення. Для забезпечення населення безпечною овочевою продукцією за контрактом з Інститутом сільськогосподарської радіології проведено дослідження (1991−1994 рр.) з відпрацювання технології переробки овочевої продукції, вирощеної в зоні радіоактивного забруднення (Сердюк Т.Л., Іскри Г.Ф., Таранов Ю.Є., Шинкаренко В.В.).

 Результатом роботи над питанням розширенням асортименту ферментованої овочевої продукції в 1991−1994 рр. була нормативно-технічна документація (Сердюк Т.Л., Гарбуз О.В.). У 1991–2009 рр. розроблено методи збереження біологічноактивних речовин при переробленні овочевої сировини і на їх основі – нові види переробленої продукції (Сердюк Т.Л., Тернова Т.А., Карпінська А.М., Нечипоренко Т.І., Кравчинський В.В., Вітанова О.Д., Митенко І.М., Щербатюк А.І., Калашник В.Ф., Зінченко Є.В.).

У різні роки в лабораторії працювали: Легеза В.С., Легеза З.А., Кузнецова В.В., Мірошниченко О.В., Кривцунова Є.Т., Лялюк Г.М., Кисла Н.О., Нечитайло Т.В., Шувалова В.В., Чефонова З.А., Головко М.В., Мінько Н.І., Рудим М.Б., Безкоровайна А.В., Єрьоменко І.П. та інші.