Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ РОСЛИН

Андрющенко В.Б.
Шабетя О.М. Чусовітіна Н.М. Митенко І.М.

 

У 1992 році Президією Української академії аграрних наук прийнято рішення про створення Національного центру генетичних ресурсів рослин України на базі Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. До його складу увійшли біля 40 наукових установ, які здійснювали збір, вивчення та зберігання усіх основних видів сільськогосподарських і малопоширених культур. У липні того ж року в Інституті овочівництва і баштанництва було організовано лабораторію рослинних та генетичних ресурсів. Першим завідувачем став кандидат біологічних наук Андрющенко Володимир Кирилович. У складі лабораторії працювали співробітники Кучерук І.В., Шабетя О.М., Шабетя В.В., Андрющенко В.Б., Стриженко С.М., Шейн І.М., Набока Л.В., Котляр А.В, Порубай С.М., Чефонова З.А., Лінський В.П., Малахов С.В., які внесли значний вклад у розвиток цього напряму досліджень.

У 1992 та 1993 рр. більш ніж у 400 різних селекційно насінницьких установ було направлено запити щодо можливості встановлення ділових контактів з обміну насінням колекційних зразків, каталогами, класифікаторами, дискрипторами та іншою інформацією, яка стосується оцінки колекцій овочевих і баштанних видів. Створення генофонду було проведено на основі використання колекційних зразків, одержаних від селекціонерів, з міжнародних та національних центрів, а також селекційно-насінницьких фірм світу та науково-дослідних установ.

У 1997 році лабораторію генетичних ресурсів ІОБ НААН очолила Шабетя Оксана Миколаївна. З 1997 по 2015 рік вона являлась куратором національної колекції овочевих культур Національного центра генетичних ресурсів України в Європейської кооперативної програмі з генетичних ресурсів рослин (IPGRI). Під її керівництвом успішно проводилась робота по формуванню й веденню генофонду овочевих і баштанних культур в Україні. Робота лабораторії була пов'язана з важливою проблемою освоєння та розширення генетичних ресурсів рослин для використання в селекції. За результатами роботи вперше в Україні розроблено систему підходів, методів, методик досліджень з формування та введення в селекційну практику генофонду овочевих та баштанних видів рослин на основі вивчених закономірностей та мінливості його потенціалу. Сформовано генетичний банк овочевих та баштанних видів рослин України та включено до складу Національного банку генетичних рослин України. Враховуючи біоморфологічні особливості кожної культури та за результатами експериментальних даних, теоретично обґрунтовано методичні підходи щодо проведення інтродукції за цінними господарськими ознаками. Проведено комплексну оцінку ознак колекцій генофонду, на основі якої виділено нові джерела селекційно-цінних ознак щодо скоростиглості, продуктивності, якості продукції, стійкості до біотичних та абіотичних факторів для селекції. Удосконалено теоретичні підходи формування різних типів колекцій, баз даних, ведення поповнення різноманітності генофонду, його збереження та практичне використання. Розроблено нові та вдосконалені існуючі експрес-методи оцінки вихідного матеріалу, що дозволяють значно прискорити селекційний процес. За підсумками досліджень у 2014 році захищина докторська дисертація «Методологія формування банку генетичних ресурсів овочевих та баштанних видів рослин та його практичне використання».

Пізніше з 2015 р. за програмою генетичних ресурсів овочевих і баштанних культур проводили роботу з дослідження генофонду з метою виділення донорів стійкості проти хвороб овочевих культур (Черненко В.Л., Чусовітіна Н.М.).

З 2018 року керівником завдання ПНД «Генетичні ресурси рослин» та куратором з генетичних ресурсів овочевих і бахчевих культур є кандидат с.-г. наук Митенко І.М. На теперішній час створено паспортні бази даних 52 овочевих і баштанних видів рослин, які внесено до Європейської бази Eurisco. Різним науково-дослідним установам та лабораторіям інституту для використання в селекційному процесі щорічно передається понад 100 пакетозразків овочевих і баштанних видів рослин. Шорічно генофонд поповнюється за рахунок інтродукції на 300-500 зразків.

Нині Національний центр генетичних ресурсів рослин України містить понад 148 тисяч сортозразків. Генофонд овочевих і баштанних рослин налічує понад 8600 зразків.

За роки роботи з генофондом передано до НУГРРУ 2780 ліній та джерел овочевих і баштанних культур. Виділено понад 600 джерел цінних господарських ознак, використання яких дозволило створити нові сорти і гібриди: сорти буряка столового Вітал, Юліс, гібрид Рицар F1; сорти баклажана Прімєр, Лідер, Віронік, Біла лілія, гібріди Адоніс F1, Ультраранній F1; сорти цибулі ріпчастої Амфора, Біляночка; сорт цибулі запашної Зоряний, сорти салату листкового Гусар, Слобожанський, Мереф'янський; сорт шпинату городнього Переможець; сорт цибулі батуна Стася; сорт помідора Удавчик, сорт гірчиці салатної Зорянка, сорт крес-салату Мереживо.