Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

2024

 

ПІБ здобувача: Марусяк Андрій Олександрович
Тема дисертації: Селекційно-генетичний моніторинг вихідного матеріалу  баклажана
Шифр та назва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство
Код та назва спеціальності 201 Агрономія
Контактна особа

Чаюк Ольга, завідувач відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення, кандидат с.-г. наук, +380639551359,  e-mail:ovoch.iob@gmail.com

 Інформація про захист
Дата та місце захисту:  
Науковий керівник: Сергієнко Оксана Володимирівна, заступник директора з наукової роботи, д. с.-г. н., с.н.с.
Рішення Вченої ради ІОБ НААН про створення разової спеціалізованої вченої ради  Наказ
Голова ради:

Шабетя Оксана Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, учений секретар  Інституту овочівництва і баштанництва НААН.

Рецензенти:

МЕЛЬНИК Олексій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу новітніх технологій вирощування овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

Рецензія Мельника О.В.

КЕП

Мозговська Ганна Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, старший науковий співробітник лабораторії генетики, генетичних ресурсів та біотехнології Інституту овочівництва і баштанництва НААН

Рецензія Мозговська Г.В.

КЕП

Опоненти:

Гопцій Тетяна Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувачка кафедри генетики, селекції та насінництва Державного біотехнологічного університету МОН України

Відгук Гопцій Н.І.

КЕП

Васько Наталія Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, вчений секретар, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН 

Відгук Васько Н.І.

КЕП

 

Посилання на дисертацію


Дисертація Марусяк А.О.

КЕП

Посилання на висновок про про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертації

Висновок Марусяк А.О.

Посилання на відеотрансляцію захисту https://www.youtube.com/channel/UCwSAHFmHH84SajtcTrrYGWQ 
Посилання для підключення Zoom
https://us02web.zoom.us/j/5555045433?pwd=VVdKc2dnQUVVRGkyZFpDbTRPNVc4UT09

Ідентифікатор конференції: 555 504 5433
Код доступу: 2024
Повідомлення про результати засідання разової спеціалізованої вченої ради
Результат захисту