Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

  • Михайлин В.І.
    Михайлин Володимир Ігорович

    Кандидат с.-г. наук за спеціальністю - овочівництво, старший науковий співробітник

    Завідувач лабораторії агрохімічних досліджень і якості продукції

Наукова діяльність:

Викладає дисципліну «Система оптимізації живлення овочевих рослин».

Автор більше 40 статей у фахових виданнях (з них одна у Web of Science), 5 монографій (у співавторстві), 6 методичних вказівок, 30 науково-популярних публікацій, має 8 патентів на корисну модель.

Головний виконавець наукових проектів: 20.00.02.01.Ф «Науково-методичні аспекти оптимізації живлення за альтернативних технологій вирощування насіння овочевих рослин»; 01.01.03.04.Ф «Наукове обґрунтування механізмів збереження та відтворення родючості ґрунту в зрошуваних овочевих агроценозах Лісостепу України».

 

Наукові праці:

1. Baliuk, Sviatoslav & Vorotyntseva, Ludmila & Zakharova, Maryna & Panarin, Roman & Kuts, Oleksandr & Mykhailyn, Volodymyr. (2023). Changes in the properties of Chernozem soils under management and strategic approaches to restore their fertility. International Journal of Environmental Studies. 1-8. 10.1080/00207233.2023.2271339.

2. Kuts O.; Kokojko V.; Myhajlyn V.; Najd'onova O.; Paramonova T.; Gapon T. The yield of tomato seeds of the Chaika variety under different fertilizer systems in the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine. Visnyk agrarnoi nauky. 2023. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202308-03

3. Алгоритм заходів зі збереження та відтворення родючості ґрунту в овочевих агроценозах / О. В. Куц, Т. В. Парамонова, В. І. Михайлин та ін. Харків : ІОБ НААН. 2020. 6 с.

4. Система удобрення овочевих і баштанних культур : монографія / В. Ю. Гончаренко, Т. В. Парамонова, О. М. Могильна, В. І. Михайлин, О. Ф. Мозговський ; за ред. доктора с.-г. наук, професора В. Ю. Гончаренка. Київ : Аграрна наука, 2019. 152 с.

5. Продуктивність ланки овоче-кормової сівозміни, накопичення енергії та баланс елементів живлення залежно від системи удобрення / О. В. Куц, Т. В. Парамонова, В. І. Михайлин, І. І. Семененко. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Вип. 66. С 55-65.

6. Зміна продуктивності і якості овоче-кормової сівозміни та трансформація основних показників родючості чорнозему типового за різних систем удобрення (органічної, мінеральної, органо-мінеральної, біологізованої, ресурсоощадної). Наукове видання. / В. Ю. Гончаренко, С. А. Балюк, Л. П. Ходєєва, Т. В. Парамонова, О. В. Куц та ін. Харків : ІОБ НААН, 2017. 77 с.

7. Використання різних систем удобрення капусти пізньостиглої у зрошуваній овоче-кормовій сівозміні Лісостепу України / Т. В. Парамонова, Л. П. Ходєєва, Л. М. Шульгіна, В. І. Михайлин. Наукові доповіді НУБіП України. 2017. №2 (66). 9 с.
URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8458

8. Ефективність комплексних добрив в технології вирощування капусти головчастої / О. В. Куц, Т. В. Парамонова, О. Ф. Мозговский, В. І. Михайлин. Наукові доповіді НУБіП. 2017. № 3 (67). 11 с.
URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/348

9. Cистеми оптимізації живлення огірка, цибулі ріпчастої та помідора за їх вирощування в зрошуваних овоче-кормових сівозмінах на основі комплексного використання сидеральних та органічних добрив з місцевої сировини, мікробних препаратів та регуляторів росту рослинного походження : Науково-практичні рекомендації / О. В. Куц, Т. В. Парамонова, В. І. Михайлин, І. І. Семененко, Т. М. Гапон, М. Є. Валієва Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 20 с

Сертифікати, свідоцтва: