Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Рада молодих вчених

Мета діяльності:

Метою Ради є об’єднання молодих вчених для активізації їх науково-дослідного потенціалу; сприяння підвищенню наукової кваліфікації, професійного рівня, вирішенню соціальних проблем молодих вчених ІОБ НААН.

Напрями діяльності:
 • Активізація та здійснення організаційної та інформаційної підтримки науково-дослідної, технічної і впроваджувальної діяльності молодих вчених (щодо грантів, конференцій, лекцій та інших заходів).
 • Встановлення контактів з організаціями, підприємствами та об’єднаннями, органами державної влади і місцевого самоврядування, структурами для проведення спільних проектів та програм, які спрямовані на створення та розвиток ефективних зв’язків молодих вчених ІОБ НААН з партнерами в інших регіонах України та за кордоном.
 • Проведення конференцій, зустрічей, семінарів, дискусій, лекцій та інші заходів, що сприяють професійному зростанню та об’єднанню молодих вчених на основі обміну інформацією, думками, ідеями з актуальних практичних та теоретичних проблем та питань.
 • Представлення до морального та матеріального (стипендії імені видатних вчених ІОБ НААН, премії тощо) стимулювання найбільш активних молодих вчених ІОБ НААН за успішну наукову діяльність та активну участь у вирішенні завдань Ради.
 • Сприяння організації та проведенню спортивно-оздоровчих та культурно-масових заходів серед молодих вчених.
 • Взаємодія з вченою радою, адміністрацією, профкомом ІОБ НААН з ціллю наукового зростання молоді і сприяння захисту її соціальних прав.
 • Здійснення громадського контролю за дотриманням прав та обов’язків молодих вчених.

  Вищим органом Ради є Зібрання, яке збирають за рішенням Ради або по ініціативі не менше 1/3 членів Ради (але не рідше 4 разів на рік).

  >>СТАТУТ

  >>Звіт про роботу Ради молодих вчених у 2021 році

  >>Звіт про роботу Ради молодих вчених у 2020 році

  >>Звіт про роботу Ради молодих вчених у 2019 році

  >>Звіт про роботу Ради молодих вчених у 2018 році

  >>Звіт про роботу Ради молодих вчених у 2017 році


  Дирекція інституту дбає про умови навчання, проведення науково-дослідної роботи та житлові умови молодих вчених. Іногороднім абітурієнтам та аспірантом надається гуртожиток.

  В інституті діє Рада молодих вчених, діяльність якої спрямована на активізацію та підвищення професійного рівня молодих вчених, а також організацію та проведення спортивно-культурних заходів.

  До Дня науки в інституті започаткована щорічна премія для молодих вчених ім. Олександра Кузьоменського за підсумками наукової діяльності на основі рейтингового аналізу.

Контакти:

Адреса: 62478, Харківська обл., р-н., сел. Селекційне, вул. Інститутська, 1

Тел./факс: + 38(057) 748-91-91

Е-mail: ovoch.iob@gmail.com