Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

СЕЛЕКЦІЯ ГАРБУЗОВИХ КУЛЬТУР

 

sort
Лісіцин В.М.
Плужнікова Л.Є.
Сергієнко О.В.

 

Селекційна робота з гарбузовими культурами а саме: огірком для відкритого ґрунту, кавуном, динею та гарбузом розпочата з 1946 р.; огірком для захищеного ґрунту – з 1975 р.

Дослідження проводились у Відділі селекції овочевих і баштанних культур, який очолював доктор с.-г. наук Ткаченко Ф. А. Відокремлено лабораторія селекції гарбузових культур існує з 1994 року і очолив її Лісіцин Володимир Миколайович.

З 2003 по 2011 р. завідувачем лабораторії селекції гарбузових культур була Плужнікова Л.Є., к.с.-г.н., старший науковий співробітник. З 2012 р. лабораторію очолила к.с.-г.н., старший науковий співробітник Сергієнко О.В.

Головні напрями досліджень: визначення теоретичних основ створення нових сортів і гібридів F1 огірка (Cucumis sativus L.) та кавуна (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et. Nakai), розробка нових та удосконалення існуючих методів шляхом відпрацювання методологічних основ гетерозисної селекції; прогнозування рівня прояву ознак, вивчення, оцінка та добір вихідного матеріалу, моделювання батьківських компонентів нових гібридів F1.

На основі досягнень генетики, біотехнології та імунної селекції селекціонерами створено та впроваджено у виробництво 30 сортів та 23 гетерозисних гібриди F1 овочевих і баштанних культур родини Гарбузові (Cucurbitaceae).

Співробітниками розроблюються нові і вдосконалюються існуючі методи селекції та насінництва нових сортів та гібридів F1 огірка та кавуна.

sort

sort sort
Щербакова Г.С.
Марченко О.З. Плужнікова Л.Є., Лісіцин В.М., Войтенко В.І.

 

За напрямом створення високоврожайних, короткоплідних бджолозапильних та партенокарпічних гібридів огірка для відкритого та захищеного ґрунту стійких до хвороб, придатних до переробки довгі роки проводили селекційну роботу співробітники: Щербакова Г.С., Грушко М.Ф., Марченко О.3., Єфімов М.С., Немашкало Н.С., Коцарєва Н.В., Лісіцин В.М., Лісіцина Р.П., Плужнікова Л.Є. Нині продовжують плідну роботу: Сергієнко О.В., Радченко Л.О., Солодовник Л.Д. та Гарбовська Т.М.  

sort sort sort
Харченко Н.О.
Кононенко А.І. Мороз В.М., Єфімов М.С.

 

За селекцією баштанних культур довгий час працювали співробітники: Чернетченко B.C., Кононенко А.І., Харченко Н.О., Назарова Н.О., Лобода О.М., Продовжують плідну селекційну роботу з кавуном Сергієнко О.В., Ліннік З.П. та Лук’янчикова О.А.

За останній час ними створено – 12 конкурентоздатних сортів, 5 гібридів та 25 ліній, які задіяні в селекційному процесі зі створення гетерозисних гібридів і включені до Національного генофонду рослин України. Окрім того, створено сорти дині, гарбуза, кабачка, патисона, цибулі батун.

Велику підтримку при створенні сортів і гібридів надали лаборанти: Бурлака О.Л., Горюн Н.І., Кучма М.Й., Мороз В.М., Харченко Н.М., Найдьонова Р.І., Долбіч А.П., Набок Л.М. Войтенко В.І., Ніценко Т.О. та Безкоровайна А.В.

sort sort sort
sort sort sort
sort sort sort