Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Правила прийому

Iнститут овочівництва і баштанництва НААН 
прийом на конкурсній основі до аспірантури на 2024 рік для здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 201 – агрономія

Тривалість навчання в аспірантурі становить чотири роки не залежно від форми навчання.
Форма навчання для аспірантів очна( денна, вечірня) та заочна. 

До аспірантури, на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Підготовка осіб в аспірантурі  здійснюється:

  • за рахунок коштів державного бюджету (виключно очна форма навчання);
  •  за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту). 

Правила прийому в аспірантуру ІОБ НААН в 2024 

Програма вступного фахового іспиту Агрономія

Програма вступного іспиту з іноземної мови

Вартість навчання за контрактом 2024

Обсяг прийому в аспірантуру за державним замовленням у 2024 р.

  Всього денна форма навчання вечірня форма навчання
Інстититут овочіництва і баштанництва НААН 3 2 1

 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2024

Згідно Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 року передбачено:

Абітурієнт, який планує вступати до аспірантури у 2024 році повинен:

✅ Надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), складеного у 2023 або 2024 році, де оцінка за тест з іноземної мови має становити не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) — не менше ніж 100 балів.

✅ Дані про результати ЄВІ будуть внесені до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

❗️ Наголошуємо, що календарний план, програми та ЄВІ — єдині вступні форми як для вступників магістратури, так і аспірантури. Ознайомитися з деталями можна за покликаннями:

 Важливе уточнення:

Вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, звільняються від іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал, інформація про міжнародний сертифікат також буде внесена до ЄДЕБО. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.