Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Правила прийому

Iнститут овочівництва і баштанництва НААН оголошує:


прийом на конкурсній основі до аспірантури на 2023 рік для здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю:

201 – агрономія

Тривалість навчання в аспірантурі становить чотири роки не залежно від форми навчання.
Форма навчання для аспірантів очна( денна, вечірня) та заочна  До аспірантури, на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Підготовка осіб в аспірантурі  здійснюється:

  • за рахунок коштів державного бюджету (виключно очна форма навчання);
  •  за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту). 

Правила прийому в аспірантуру ІОБ НААН в 2023 р.

Програма вступного фахового іспиту Агрономія