Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

  • Ільїнова Є.М.
    Ільїнова Євгенія Михайлівна

    Кандидат с.-г. наук за спеціальністю - овочівництво, старший науковий співробітник

    Старший науковий співробітник лабораторії інноваційно-інвестиційного розвитку овочевого ринку та інтелектуальної власност

Наукова діяльність:

Викладає дисципліну «Баштанництво».

Автор більше 40 статей у фахових виданнях (з них одна у Web of Science), 5 монографій (у співавторстві), 6 методичних вказівок, 30 науково-популярних публікацій, має 8 патентів на корисну модель.

 

Наукові праці:

1. Куц. О.В., Сергієнко О.В, Парамонова Т.В., Михайлин В.І., Семененко І.І., Ільїнова Є.М. Біологізована система оптимізації живлення та захисту кабачка (практичні рекомендації). Селекційне : ІОБ НААН, 2021. 20 с.

2. Куц О.В., Сергієнко О.В, Парамонова Т.В., Онищенко О.І., Михайлин В.І., Семененко І.І., Ільїнова Є.М., Чаюк О.О. Система оптимізації живлення та захисту рослин кабачка для інтегрованих технологій вирощування (практичні рекомендації). Селекційне: ІОБ НААН, 2021. 20 с.

3. Куц. О.В., Сергієнко О.В, ПарамоноваТ.В., Онищенко О.І., Михайлин В.І., Семененко І.І., Ільїнова Є.М., Чаюк О.О. Система оптимізації живлення та захисту кавуна для інтегрованих технологій вирощування (практичні рекомендації). Селекційне: ІОБ НААН, 2021. 20 с.

4. Куц. О.В., Сергієнко О.В, Парамонова Т.В., Михайлин В.І., Семененко І.І., Ільїнова Є.М. Біологізована система оптимізації живлення та захисту кавуна (практичні рекомендації). Селекційне: ІОБ НААН, 2021. 20 с.

5.Сергієнко О.В., Ліннік З.П., Сергієнко М.Б. Солодовник Л.Д., Радченко Л.О., Ільїнова Є.М. Технологія вирощування насіння гарбуза: науково-практичні рекомендації. Селекційне: ІОБ НААН, 2023. 20 с .

6. Науково-методичні рекомендації з розробки механізму трансферу інноваційних технологій, науково-консультаційного та інформаційного забезпечення / Авт. кол. : Л. А. Терьохіна,  Є. М. Ільїнова, В. П. Рудь, О. Ф. Мозговський, А. В. Яковченко, Л. Л. Леус, В. В. Сидора. Селекційне : Інститут ово-чівництва і баштанництва НААН, 2020. 24 с.

7.Oleksii Melnyk, Nataliia Dukhina, Valerii Pastukhov, Olena Semenchenko, Yevheniia Ilinova.  Physiological and biochemical justification of second-crop potatoes (Solanum tuberocum L.). Scientific Horizons.  Vol. 26, No. 2, 2023. Р. 54-65.

8. Кондратенко С.І., Самовол О.П., Сергієнко О.В., Марусяк А.О., Ільїнова Є.М. Аналіз беккросних потомств баклажана міжвидового походження за комплексом господарсько-цінних ознак. Овочівництво і баштанництво. 2022. Вип. 72. С. 15-23

9. Могильна О.М., Рудь В.П., Терьохіна Л. А., Ільїнова Є.М., Стовбір О.П., Леус Л. Л., Сидора В.В. Сучасні проблеми насінництва овочевих культур та шляхи їх вирішення. Овочівництво і баштанництво. 2022. Вип. 71. С. 76

10. Інноваційні  зонально  адаптовані  рішення  в  овочівництві. Овочівництво і баштанництво. 2022. Вип. 72. С. 89-98

11. О.М. Біленька, Т.М. Горган, І.М. Підлубенко, Н.О. Кирюхіна, Є.М. Ільїнова Збереженість зразків цибулі шалот. Овочівництво і баштанництво. 2021. Вип. 69. С. 6-12.

12. Духін Є.О., Духіна Н.Г., Ільїнова Є.М., Могильний В.В., Рудим Ю.А., Шапко М.О., Ярохно Н.С., Щербак Л.А., Іллюшенко Г.Я. Безпересадкове вирощування сертифікованого насіння моркви. Овочівництво і баштанництво. 2021. Вип. 70. С. 90-96.

13. Терьохіна Л.А., Рудь В.П., Мозговський О.Ф., Ільїнова Є.М., Леус Л.Л., Сидора В.В. Маркетинговий огляд ринку зеленних культур. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2021. Вип. 70. С. 111-124.

14. Новий бджолозапильний гібрид F1 огірка корнішонного типу для відкритого ґрунту / О. В. Сергієнко, Л. Д. Солодовник, Т. М. Гарбовська, Є. М. Ільїнова. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Вип. 68. С. 36-44. doi: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-68-36-44

 

Сертифікати, свідоцтва: