Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

ЗБЕРІГАННЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Сокол П.Ф.
Івакін М.М.
Гарбуз О.В.
Бондаренко Г.Л.

 

Відділ зберігання створено в 1947 р. з 1947 по 1955 рр. керівником була кандидат с.-г. наук Єзерська Є.І. На той час основним напрямом відділу було тривале зберігання картоплі, капусти, цибулі, редиски для зимового та весняно-літнього споживання в умовах міста. З 1957 р. по 1969 р. відділ очолював кандидат біологічних наук Сокол Павло Федорович.

з 1969 по 1995 рр.  відділ зберігання очолював кандидат с.-г. наук Івакін Микола Миколайович. Вивчено збереженість капусти білоголової після механізованого збирання та доробки для продовольчих цілей і на маточник у стаціонарних сховищах (Лавренко З.І., Іскра Г.Ф.). Розроблено технологію зберігання цибулі ріпчастої на основі промислових способів просушування за умов активного вентилювання (Колесник Г.В., Гуріна Г.П., Гаврилова С.Г., Микитченко Н.М.). Розроблено 8 видів тари з полімерних матеріалів для транспортування й зберігання овочів (Івакін М.М., Костоглодов М.В., Баранов М.І.). Вивчено вплив передзбирального застосування етиленових препаратів на збереженість і насіннєву продуктивність цибулі ріпчастої (Івакін М.М., Куракса М.П.). Установлено заходи зі скорочення післязбирального спокою повітряних цибулин часнику й розроблено режими зберігання насіннєвої продукції (Івакін М.М., Немченко Є.І.). Досліджено вплив різних способів пакування при транспортуванні на якість свіжих і солоних огірків та проведено дослідження щодо зберігання та перероблення огірків після механізованого збирання (Івакін М.М., Сердюк Т.Л., Гарбуз О.В.). Вивчено вплив різних доз мінеральних добрив і режимів зрошення на збереженість коренеплодів буряка столового (Івакін М.М., Муравйов В.О., Бєлашова Л.П.). Розроблено методику та нормативи зниження якості свіжих овочів і картоплі при зберіганні (Івакін М.М., Бєлашова Л.П.).

З 1995 до 2003 рр. лабораторію зберігання очолювала кандидат с.-г. наук Гарбуз Олена Василівна. З 2004 до 2007 рр. сектор зберігання очолював кандидат біологічних наук Бондаренко Герольд Леонідович. З 2007 по 2011 рр. керівником лабораторії зберігання, переробки і стандартизації була кандидат с.-г. наук Гордієнко Інна Миколаївна.

Лавренко З.І.
Гаврилова С.Г.
Гордієнко І.М.
Щербина С.О.

 

З 2011 по 2015 рр. наукову роботу було направлено на розроблення способів підвищення лежкості овочів свіжих, маточників дворічних овочевих культур з використанням передзбиральних і післязбиральних обробок на базі екологічно адаптованої енергоощадної системи вирощування (Гордієнко І.М., Даценко С.М., Щербина С.О.). З 2016 по 2020 рр. співробітники проводили дослідження з розроблення наукових принципів контролювання ознак якості й лежкості овочевої продукції.

Починаючи з 1969 р. і по теперішній час в лабораторії ведеться робота з розроблення і перегляду держаних нормативних документів та гармонізації міжнародних стандартів на овочі свіжі, технології вирощування товарних овочів та насіння, терміни та визначення понять, методи відбору проб та ін. (Яйлоян Б.А., Івакін М.М., Гаврилова С.Г., Даценко С.М., Гарбуз О.В., Гордієнко І.М., Бєлашова Л.П., Щербина С.О.). Співробітники групи стандартизації брали безпосередню участь у розробці союзних стандартів на овочі свіжі та очолювали розробку 46 республіканських стандартів України. З часу набуття Україною незалежності безпосередньо за участю фахівців лабораторії було розроблено 124 національних стандарти з яких 35 гармонізовано з міжнародними.