Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

НАСІННИЦТВО КАРТОПЛІ

Онищенко О.Й.
Потапенко М.Т.
Литвин Г.М.
Муравйов В.О.

 

З 1950 р. методичне керівництво й контроль за вирощуванням насіннєвого матеріалу здійснював відділ селекції картоплі УНДІО, очолюваний доктором с.-г. наук Онищенком О.Й. У цей час стали удосконалюватися методи насінництва, розроблятися нові. До 1956 р. формування супереліти відбувалося виключно за рахунок індивідуального (клонового) добору рослин з їх подальшим випробуванням у розсаднику. Здійснено роботу з поліпшення районованих і насінництва нових та перспективних сортів. У цей період формування супереліти здійснювали з застосуванням серодіагностики.

У 1960 р. організований в УНДІОК відділ насінництва на чолі з к.с.-г.н. Потапенком М.Т. узяв на себе контроль і методичне керівництво з вирощування еліти в Україні та безпосередню роботу з виробництва насіннєвої картоплі в Харківській області. Розроблено питання щодо вдосконалення методів насінництва й прийомів отримання високоякісного вихідного матеріалу. Була розроблена методика і єдина документація з первинного насінництва.

Після утворення в 1968 році Українського науково-дослідного інституту картопляного господарства керівництво з вирощування насіннєвої картоплі й відбору безвірусних клонів, а також проведення наукових досліджень в Інституті овочівництва і баштанництва було покладено на старшого наукового співробітника, к.с.-г.н. Литвин Г.М. За її участі розроблено та встановлено науково обґрунтовані терміни сортооновлення еліти картоплі, завезеної в Східну Україну зі спеціалізованих районів північної частини України, розроблено схеми насаджень безвірусних клонів у культиваційних спорудах, встановлено вплив термінів садіння безвірусних клонів у культиваційних спорудах на їх насіннєві якості. Поряд із застосуванням крапельного методу серодіагностики, освоєно новий більш чутливий імунно-ферментний метод визначення вірусів.

У 1992 р. в Інституті овочівництва і баштанництва лабораторію насінництва і насіннєзнавства картоплі очолив к.с.-г.н. Муравйов В.О. У 1997 р. лабораторія насінництва і насіннєзнавства картоплі довела обсяги виробництва насіннєвого матеріалу до рівня 200–300 т на рік і повністю ввійшла в насіннєву схему з усіма її ланками. Основою насінництва став оздоровлений біотехнологічними методами матеріал з серологічним контролем на всіх етапах його формування.

Співробітниками лабораторії Мельником О.В., Кураксою М.П., Зінченко Т.О., Радченко М.С., Семибратською Т.В., Духіною Н.Г., Щербак Н.М. розроблено елементи технології вирощування насіннєвої картоплі з використанням дрібнофракційного матеріалу, запатентовано способи адаптації оздоровленого in vitro матеріалу до вирощування in vivo, розроблено каскадний спосіб оздоровлення рослин з використанням антивірусних речовин, розроблено способи зберігання картоплі з використанням хімічних інгібіторів росту, вуглекислого газу й озону, винайдено оригінальний спосіб передсадивної підготовки бульб картоплі за використання органо-мінерального контейнеру (ОРМІКОНу), досліджено вплив надвисокочастотних хвиль за передсадивної підготовки насіннєвого матеріалу, розроблено метод вирощування насіннєвого матеріалу у двоврожайній культурі з урахуванням фізіолого-біохімічного стану рослин, триває популяризація наукових розробок та перспективних сортів вітчизняної селекції.