Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Наукове співробітництво

УСТАНОВИ НААН, НАН УКРАЇНИ

Договір з ННЦ «ІГА ім. О.О. Соколовського»

Договір про співробітництво з Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НААН

Договір з Інститутом фізіології і генетики рослин НАН

Угода про творче співробітництво з УІЕСР

 

ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІІ-ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Договір з Уманським національним університетом садівництва

Договір з Дніпровським державним аграрно-економічним університетом

Договір з Білоцерківським аграрним університетом

Договір з Полтавським аграрним університетом

Меморандум про співробітництво з НУХТ

Меморандум про партнерство між ХНПУ ім. Г.С. Сковороди та ІОБ НААН

 

ІНШІ УСТАНОВИ

Договір з ТОВ «Нетмастер» ТМ «Datafield»

Договір з ГС «Інноваційне фермерське господарство»

Договір з Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом «НАШ ДОБРОБУТ»

Меморандум про партнерство та співробітництво з НДІ «Украгропромпродуктивність»