Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

  • Вітанов О.Д.
    Вітанов Олександр Дмитрович

    Доктор с.-г. наук за спеціальністю - овочівництво, професор

    Головний науковий співробітник лабораторії адаптивного овочівництва, зберігання і стандартизації

Наукова діяльність:

Викладає дисципліни: “Методологія виробництва органічної овочевої і баштанної продукції”, “Насінництво з основами селекції овочевих і баштанних культур”, "Технологічні аспекти виробництва насіння овочевих культур", “Наукові основи виробництва овочевої та баштанної продукції”.

За останні 5 років 1 стаття у Scopus, автор 6 наукових статей у фахових виданнях України, 2 монографій і 1 навчального посібника, 4 патентів на корисну модель, 5 методичних рекомендацій.

Під його керівництвом захищено 12 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук, одна – на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Керівник наукових проектів: 18.00.02.19 Ф. Методологія сталого функціонування адаптивної енергоощадної системи виробництва овочевої продукції; 18.00.02.01 Ф. Розробити методи альтернативних систем виробництва овочів; 20.00.02.06 П. Науково-методичні аспекти альтернативної системи виробництва насіння овочевих культур.

Голова спеціалізованої вченої ради ІОБ НААН з 2003 року по теперішній час. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН (2010 р.). Член спеціалізованих вчених рад: Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (2005–2011 рр.); ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» (2012–2017 рр.). Офіційний опонент - 5 разів.

Член редакційної колегії міжвідомчого наукового збірника «Овочівництво і баштанництво», який включено до переліку наукових фахових видань України.

З 2003 по 2019 рр. – викладач дисциплін: «Насінництво овочевих рослин», «Овочівництво», «Методика дослідної справи» в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. Під керівництвом О. Д. Вітанова захищено 11 дипломних робіт.

Наукові праці:

1. Melnyk O., Mytenko I., Dukhina N., Semenchenko O., Vitanov O., Shcherbina S., Datsenko S., Zelendin Y., Chefonova N., Ivanin D. (2020). Efficiency of potato and garlic virus control by interferon use Ukrainian.Journal of Ecology, 10(2), рр. 50-54. doi: 10.15421/2020_63 (Web of Science)

2. Насінництво овочевих рослин: навчальний посібник / за ред. О. Д. Вітанова. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. 254 с.

3. На допомогу городникам / за ред. О. Д. Вітанова. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 64 с

4. Адаптивна технологія вирощування насіння моркви : монографія / за ред. О. Д. Вітанова. Вінниця : ТОВ «Твори» 2020. 204 с.

5. Енергоефективна технологія вирощування насіння буряка столового : монографія / за ред. О. Д. Вітанова, О. М. Могильної, О. В. Романова. Вінниця : ТОВ «Нілан» ЛТД. 2020. 275 с.

6. Технологія вирощування овочевих культур в органічному землеробстві / С. І. Корнієнко, О. Д. Вітанов, О. В Куц., Т. В. Парамонова. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні. Київ : Аграрна наука, 2016. С. 220–230.

7. Адаптивний потенціал капусти білоголової пізньостиглої залежно від систем вирощування / О. Д. Вітанов, О. С. Болотських, Н. В. Чефонова, Ю. Д. Зелендін, Д. В. Іванін. Вісник ЦНЗ АПВ Харк. обл., 2016. Вип. 21. С. 24–31.

8. Вітанов О. Органічні овочі. Плантатор, 2017. № 4. С. 20–22.

9. Методологія адаптивної системи вирощування овочевих культур / В. О. Муравйов, О. Д. Вітанов, Ю. Д. Зелендін, Н. В. Чефонова, О. В. Мельник, Т. В. Семибратська, О. В. Куц, В. П. Рудь, Л. М. Урюпіна, Д. В. Іванін. Харків : ТОВ «Плеяда», 2017, 48 с.

10. Концепція органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні до 2020 р. Харків : ІОБ НААН, 2017. 24 с.

11. Вітанов О. Столові буряки на зрошенні. Плантатор, 2018. № 5. С. 52–54.

12. Адаптивна система вирощування овочів / О. Д. Вітанов, В. Ю. Гончаренко, Ю. Д. Зелендін, Н. В. Чефонова, Д. В. Іванін, Л. М. Урюпіна. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Вип. 65. С. 32–38.

13. Сергієнко О. В., Вітанов О. Д.Прийоми підвищення урожайності плодів і насіння огірка партенокарпічного типу в умовах захищеного ґрунту. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Вип. 65. С. 76–83.

14. Вітанов О. Д. Пам’яті академіка Болотських О. С. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Вип. 65. С.93–94.

15. Алелопатичні властивості супутніх культур томата / О. Д. Вітанов, Ю. Д. Зелендін, Н. В. Чефонова, О. В. Мельник, Д. В. Іванін. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Вип. 67. С. 39–50.

16. Алелопатичні властивості супутніх культур цибулі ріпчастої / О. Д. Вітанов, Ю. Д. Зелендін, Н. В. Чефонова, О. В. Мельник, Д. В. Іванін, Л. М. Урюпіна. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Вип. 68. С. 52–62.

17. Вітанов О. Д., Байрак О. В. Особливості вирощування овочевих, баштанних культур та картоплі в умовах Донецької області. Методичні рекомендації. Краматорськ, 2018. 37 с.

18. Методичні рекомендації щодо методів альтернативної системи виробництва овочів / О. Д. Вітанов, Ю. Д. Зелендін, Н. В. Чефонова, Д. В. Іванін. Харків : ТОВ «ВП Плеяда», 2019. 12 с.

19. Концепція «Органічне виробництво овочевої продукції в Україні на період до 2025 року» (науково-технологічний супровід) / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, Л. А. Терьохіна, О. І. Онищенко, О. В. Мельник, С. О. Щербина, Ю. Д. Зелендін, Т. В. Парамонова, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 25 с.

20. Вітанов О. Д. Розвиток інтенсивних систем вирощування землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення: методичні рекомендації / за ред. чл.-кор. НААН Р. А. Вожегової. Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. 254 С.

21. Методичні рекомендації щодо вирощування насіння моркви / О. М. Могильна, О. Д. Вітанов, Є. О. Духін та ін. Харків : ТОВ «ВП Плеяда», 2020. 14 с.

22. Методичні рекомендації «Наукове забезпечення розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях відповідно до спеціалізації сільськогосподарських підприємств»: моногр. / За науковою редакцією : М. І. Ромащенка, Р. А. Вожегової, А. П. Шатковського, Грановської ; автор від ІОБ НААН О. М. Могильна, О. В. Куц, О. Д. Вітанов, В. П. Рудь, Ю. Д. Зелендін, О. С. Щербина. Херсон : Олді-Плюс, 2020. 456 с.

23. Програма «Органічне виробництво овочевої продукції в Україні на період до 2025 року» (науково-технологічний супровід) / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, О. І. Онищенко, Л. А. Терьохіна,О. В. Мельник, С. О. Щербина, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 44 с.

24. Концепція Державної цільової програми розвитку овочівництва на період до 2025 року / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, Л. А. Терьохіна, О. І. Онищенко, О. В. Мельник, С. О. Щербина, Ю. Д. Зелендін, Т. В. Парамонова, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 13 с.

25. Державна цільова програма розвитку овочівництва на період до 2025 року / О. М., Могильна О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, Л. А. Терьохіна, О. І. Онищенко, О. В. Мельник, С. О. Щербина, Ю. Д. Зелендін, Т. В. Парамонова, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 33 с.

26. Інноваційний бізнес-проект з виробництва буряка столового і моркви за умов органічного виробництва / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, О. І. Онищенко, Л. А. Терьохіна, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, В. В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 13 с.

27. Інноваційний бізнес-проект з виробництва кавуна і дині за умов органічного виробництва / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, О. В. Сергієнко, О. І. Онищенко, Л. А. Терьохіна, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, В. В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 18 с.

28. Інноваційний бізнес-проект з виробництва капусти білоголової за умов органічного виробництва / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, О. І. Онищенко, Л. А. Терьохіна, О. Ф. Біленька, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, В. В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 14 с.

29. Інноваційний бізнес-проект з виробництва огірка, кабачка, патисона, гарбуза за умов органічного виробництва / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, О. В. Сергієнко, О. І. Онищенко, Л. А. Терьохіна, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, В. В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 17 с.

30. Інноваційний бізнес-проект з виробництва томата на товарні цілі за умов органічного виробництва / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, О. І. Онищенко, Л. А. Терьохіна, Р. В. Крутько, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, В. В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 12 с.

31. Інноваційний бізнес-проект з виробництва цибулі ріпчастої на товарні цілі за умов органічного виробництва / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, О. І. Онищенко, Л. А. Терьохіна, О. Ф. Біленька, Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, В. В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 14 с.

Сертифікати, свідоцтва: