Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Участь у зустрічі Експертної групи з акредитації ОПП

В рамках заходів, які проводяться у Полтавському державному аграрному університеті з 30.01.24 р. по 1.02.24 р. з акредитації Освітньо-професійної програми «Біотехнологія та біоінженерія» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія», завідувач відділом селекції і насінництва овочевих і баштанних культур ІОБ НААН, доктор с.-г. наук, Кондратенко Сергій Іванович взяв участь у зустрічі Експертної групи з акредитації ОПП з роботодавцями (стейкхолдерами), яка проходила 30.01.24 р.

Як зовнішнім стейкхолдером, Кондратенком С.І. було подано пропозиції щодо удосконалення Освітньо-професійної програми «Біотехнології та біоінженерія» наступного плану:

  • у зв’язку з корегуванням Основного фокусу освітньо-професійної програми, замінити ОК Генетичні ресурси рослин на ОК Генетика, оскільки предмет її вивчення охоплює всі живі організми, а не лише рослинні;
  • запропоновано, для (обов’язкові компоненти) ОК33 Технологія мікробного синтезу замінити (програмні результати навчання) ПР24 на ПР25, який забезпечується формуванням фахової компетентності К13 і додати ПР14, який забезпечується формуванням фахових компетентностей К15, К20;
  • внесено пропозицію впроваджувати новітні досягнення в сфері біотехнології та біоінженерії в аграрній галузі через оновлення змісту фахових освітніх компонентів.

Основний фокус ОП полягає в спеціальній підготовці фахівців в сфері сучасних наукових підходів до виробництва сільськогосподарських культур з використанням біотехнологій. Програма спрямована на підготовку фахівців в галузі біотехнології та біоінженерії, здатних до комплексного вирішення технологічних завдань та виконання виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів, їх систем та продуктів їх життєдіяльності в аграрній галузі, а також здатних розробляти нові методи культивування та аналізу біологічних агентів з метою отримання продуктів з заданими властивостями для потреб аграрного сектору регіону.