Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Участь у засіданні Координаційно-методичної ради ПНД 5 «Зрошуване землеробство»

21 березня 2024 року Вікторія РУДЬ, к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник лабораторії інноваційно-інвестиційного розвитку овочевого ринку та інтелектуальної власності взяла участь у засіданні Координаційно-методичної ради ПНД 5 «Зрошуване землеробство» з розгляду та затвердження робочих програм і календарних планів НДР на 2024 рік із доповіддю робочої програми за завданням 05.00.02.10.П. «НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН».

У заході прийняли участь 34 учасники – представники науково-дослідних установ системи НААН, координованих установ виконавців НТП 05, вищих навчальних закладів, фермерських господарств та приватних фірм, співробітники міжнародних представництв.