Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Приймання наукових дослідів

24 травня 2023 р., у відповідності до графіку приймання дослідів в наукових підрозділах Інституту овочівництва і баштанництва НААН у 2023 році, відбулось чергове приймання наукових дослідів за ПНД 20 «Овочівництво і баштанництво» за завданням:

20.00.02.10. П «Розроблення елементів технології виробництва спаржі зеленої в Лісостеповій зоні України».

Завдання виконується під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Івченко Тетяни Володимирівни. Метою проєкта є дослідження закономірностей формування урожайності спаржі зеленої та розробка заходів для багаторічного використання насаджень. Виконавцями проєкту старшими науковими співробітниками, кандидатами сільськогосподарських наук Баштан Наталею та Мірошніченко Тетяною проводиться агробіологічна оцінка 23 гібридів спаржі в умовах Лівобережного Лісостепу України за краплинного зрошення таких селекційних компаній: Walker Brothers Inc (Atlas, Apollo, Purple Passion) та University of Rutgers (Greenic) ізСША; The Ontario Agricultural College (OAC) of the University of Guelph (Guelph Equinox, Guelph Eclipse, Guelph Millennium) з Канади; Limgroup B.V (Аvalim, Aspalim, Gijnlim, Portlim, Javalim, Xenolim) та Bejo (Cumulus, Bacchus, Prius, Erasmus) із Нідерландів; Blumen (Vittorio) з Італії; Aspara Pacific Ltd (Pacific Challenger 1, Pacific Challenger 2, Pacific Green, Pacific Endeavour, Pacific Summit) із Нової Зеландії.

Впродовж квітня-травня поточного року досліджувався вплив суми активних температур на динаміку пагоноутворення рослин гібридів спаржі лікарської та проведено моніторинг вмісту цукрів у коренях рослин перед початком сезону збирання врожаю. Проведено оцінку впливу сортових особливостей гібридів спаржі лікарської на врожайність і якість продукції за вирощування в умовах Лісостепової зони за безгребневої технології. Отримані експериментальні дані будуть використані при розробці технологічних карт і економічного обґрунтування ефективності використання розробленої інноваційної технології виробництва спаржі зеленої.

Комісією з приймання дослідів встановлено високу якість виконання досліджень та перспективність даного напряму для аграрного сектору України.