Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Приймання дослідів

6 червня 2024 р., у відповідності до графіку приймання дослідів в наукових підрозділах Інституту овочівництва і баштанництва НААН у 2024 році, відбулось приймання наукових дослідів за ПНД 20 «Овочівництво і баштанництво» за завданням:

20.00.02.14.П Удосконалення елементів технології насінництва часнику озимого.

Етап 2024 р. Визначення продуктивності часнику озимого залежно від фракційного складу садивного матеріалу.

Керівник завдання Мельник О.В. представив досліди, надав інформацію щодо їх відповідності робочої програми. Дослідження проводяться згідно ТЗ і календарного плану. Було представлено інформацію щодо продуктивності повітряних цибулин часнику озимого залежно від їх фракції та шляхів адаптації до умов вирощування та результати залучення до процесу насінництва фракцій садивного матеріалу, які мають низьку життєздатність.

20.00.02.15.П Науково-практичні аспекти реалізації адаптивного потенціалу часнику ярого.

Етап 2024 р. Визначення впливу технологічних заходів на ріст, розвиток і продуктивність часнику ярого.

Головний науковий співробітник Вітанов О.Д. представив досліди, надав інформацію щодо їх відповідності робочої програми. Дослідження проводяться згідно ТЗ і календарного плану. Було представлено інформацію щодо впливу технологічних заходів на ріст, розвиток і продуктивність  часнику ярого.

 Комісією з приймання дослідів у складі: заступника директора з наукової роботи, доктора с.-г. наук, с.н.с. Сергієнко О.В., завідуючого відділом селекції, доктора с.-г. наук, с.н.с. Кондратенка С.І., завідуючої лабораторією генетики, генетичних ресурсів і біотехнології доктора с.-г. наук, професора Івченко Т.В., головного наукового співробітника лабораторії агрохімічних досліджень і якості продукції, доктора с.-г. наук, с.н.с Куца О.В., завідуючої лабораторією інноваційно-інвестиційного розвитку овочевого ринку та інтелектуальної власності, кандидата с.-г. наук, с.н.с. Терьохіної Л.А., ученого секретаря, доктора с.-г. наук, с.н.с. Шабеті О.М., було визначено стан посівів та дотримання методики проведення досліджень.

Висновок комісії: досліди прийняти.