Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Приймання дослідів

05 серпня 2022 р. у відповідності до графіку приймання дослідів в наукових підрозділах Інституту овочівництва і баштанництва НААН відбулось чергове приймання наукових дослідів родини пасльонових за ПНД 20 «Овочівництво і баштанництво» за завданнями:

17.01.01.30.П. Формування та підтримання генетичного різноманіття овочевих і баштанних культур для забезпечення селекційних програм. Етап 2022 р. Провести оцінку інтродукованих зразків, виділити  цінні для включення до генбанку. Визначити сорти-еталони цінних господарських ознак (Керівник: к. с.-г. н. Інна МИТЕНКО). Висаджено в умовах відкритого та закритого ґрунту 208 зразків генофонду 8 видів овочевих і баштанних рослин (помідора – 76 зразків, перцю солодкого - 31, баклажана – 11, моркви – 19, буряка столового – 13, гарбуза великоплідного, мускатного та твердокорого – 2, кавуна – 10, часнику – 46). В поточному році інтродуковані 33 зразків з України, Росії, Німеччини, Нідерландів, Італії, США.

 20.00.01.01.Ф Розроблення методології створення стресотолерантних ліній та сортів пасльонових видів рослин на основі індукованого мутагенезу і рекомбіногенезу при внутрішньовидовій та міжвидовій гібридизації Етап 2022 р. Дослідження зв’язку між рекомбінаційними параметрами мейозу і ступенем гетерозису та домінантності за кількісними і якісними ознаками у гібридів F1 томата. Створення гібридних комбінації F1 томата на стерильній основі та лінії томата з експресією гена В на основі мутаційної і синтетичної селекції. (Керівник: д. с.-г. н., с.н.с. Сергій КОНДРАТЕНКО). Згідно задачам досліджень проводитьcя вивчення 125 зразків томата та 10 зразків баклажана різного генетичного походження у 6 розсадниках: 1) розробки елементів теоретичних і практичних основ мутаційної селекції томата; 2) розробки елементів теоретичних і практичних основ рекомбінаційної селекції томата; 3) ідентифікації рослин з чоловічою генною стерильністю для одержання гібридів F1 томата; 4) оцінки гібридів F1 томата, одержаних на стерильній основі; 5) методичних розробок щодо проблем мутаційної селекції томата; 6) беккросування та гаметофітного відбору серед міжвидових гібридів баклажана.

20.00.01.03.Ф Розроблення методів визначення і прогнозування складних кількісних ознак у генотипів овочевих культур родини Solanaceae L. Етап 2022 р. Визначення взаємозв’язків між ознаками у зразків помідора, перцю і баклажана та особливостей генетичної організації складних кількісних ознак (Керівник: к. с.-г. н. Роман КРУТЬКО; відповідальні виконавці м.н.с. Любов ПИЛИПЕНКО, аспірант Андрій МАРУСЯК). Ідентифіковано зразки помідора за наявністю в генотипі мутантних генів, що проявляються на вегетативних частинах рослини помідора. Проаналізовано закономірності інтенсивності антоціанового забарвлення рослин перцю і баклажана на ранніх стадіях росту рослин та на дорослих рослинах. Виділено зразки баклажана Біла Лілія та Айсберг з відсутністю антоціанового забарвлення вегетативних частин рослини. При проведенні фенологічних спостережень за рослинами помідора, перцю солодкого і баклажана виділено зразки з надраннім цвітінням: 5 зразків помідора, 7 зразків перцю солодкого і 1 зразок баклажана.

Висновок комісії – досліди прийняти, рівень виконання досліджень – відмінний.