Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Online засідання Координаційно-методичної ради (КМР)

17-18 листопада в Інституті овочівництва і баштанництва НААН – Головній науковій установі з виконання програми наукових досліджень НААН на 2021-2025 рр. 20 «Овочівництво і баштанництво» відбулося оn-line засідання Координаційно-методичної ради (КМР) з розгляду та затвердження проміжних звітів науково-дослідних робіт (НДР) за 2021р. у форматі ZOOM-конференції.

У роботі КМР прийняли участь керівники і відповідальні виконавці наукової тематики, як Головної установи (ІОБ НААН) з мережею (науково-дослідними станціями: Дніпропетровською, Донецькою, «Маяк») так і наукових установ-співвиконавців програми: ІС НААН, ІЗЗ НААН, ПДСГДС ІВПіМ НААН, Черкаської ДСГДС ННЦ ІЗ, Закарпатської ДСДС НААН та ін.

Відкрив КМР з привітальним словом директор ІОБ НААН, доктор с.-г. наук Куц Олександр Володимирович.

Відповідно до програми КМР затверджено персональний склад і план роботи КМР на перше півріччя 2022 р.; ученим секретарем ІОБ НААН надано інформацію щодо перевірки польових дослідів у 2021 р.; розглянуті та затверджені проміжні звіти, як фундаментальних, так і прикладних науково-дослідних робіт ПНД «Овочівництво і баштанництво» за 2021 р. в кількості 30, з яких 18 – фундаментальних досліджень і 12 – прикладних розробок.

Провідними фахівцями-кураторами Головної наукової установи детально опрацьовані результати науково-дослідних робіт установ-співвиконавців, мережі дослідних станцій, надано консультативні послуги з методичних питань та практичних аспектів. Для підвищення рівня та якості наукових досліджень надано рекомендації щодо розширення супутніх спостережень у дослідах для ґрунтовного пояснення отриманих результатів.

Надано високу оцінку науково дослідним роботам Південної державної с.-г. дослідної станції ІВПіМ НААН, Інституту зрошуваного землеробства НААН, Закарпатської ДСДС НААН, Дніпропетровської дослідної станції ІОБ НААН. Відмічено високий методичний рівень проведення наукових досліджень науковцями головної установи – ІОБ НААН.

Продовжено традицію заслуховування на засіданні КМР наукових доповідей, яку презентувала старший науковий співробітник лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології, кандидат с.-г. наук Митенко І.М. на тему: «Генофонд овочевих і баштанних культур та його значення для селекції».

З метою популяризації серед науковців дотримання академічної доброчесності у науковій і науково-педагогічній діяльності старший науковий співробітник лабораторії інноваційно-інвестиційного розвитку овочевого ринку та інтелектуальної власності, кандидат с.-г. наук Терьохіна Л.А. презентувала доповідь на тему: «Впровадження принципів академічної доброчесності в Інституті овочівництва і баштанництва НААН».