Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Державна атестація

Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України пройшов державну атестацію з атестаційною оцінкою 3.24/3.66, що відповідає другій (ІІ) класифікаційній групі (Наказ МОН України за № 491 від 26 травня 2022 року щодо результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками за результатами державної атестації наукових установ за результатами засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 17 травня 2022 року).