Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

V Міжнародний Агротехнологічний Саміт «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АПК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ» (2020)

3 грудня 2020 року співробітники інституту (д. с.-г. н. Сергієнко О.В.) прийняли активну участь в роботі V Міжнародного Агротехнологічного Саміту «Інноваційний розвиток АПК в умовах глобалізації економіки», присвячений 90-річчю Казахського національного аграрного дослідницького університету. На Саміті були присутні як науковці, так громадські і політичні діячі з більш ніж 50-ти країн світу.

В рамках програми активно обговорювався широкий спектр актуальних проблемних питань рослинництва, ґрунтознавства, екології в освіті, науці та виробництві; стану та перспектив розвитку інноваційних технологій і технічних засобів в АПК; інновацій у ветеринарії для забезпечення продовольчої та біологічної безпеки; стійкого розвитку, раціонального використання земельних та лісових ресурсів; наукоміских технологій тваринництва як фактору стійкого розвитку галузі; глобальної економічної трансформації – виклику до інноваційного вирішення і перспективам розвитку економіко-правових питань в АПК; водної безпеки в концепції стійкого розвитку в АПК та встановлювались шляхи їх вирішення. Окрема сесія Саміту була присвячена молодим вченим, аспірантам та докторантам «Аграрна наука майбутнього – наука молоді».