Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Підписання МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ про наукове співробітництво з Інститутом досліджень рослинництва (Чеська Республіка) (2021)

30 вересня 2021 року з метою сприяння академічному обміну та співпраці між двома установами, Інститутом досліджень рослинництва (Чеська Республіка) та Інститутом овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, було підписано МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ про наукове співробітництво.

Визначено такі сфери інтересів для обох сторін:
- вдосконалення систем і технологій сільськогосподарських культур, що призводить до збереження родючості ґрунтів та якості земельних ресурсів сільськогосподарського призначення, покращення живлення рослин та запобігання негативному впливу сільського господарства на ґрунт, воду та навколишнє середовище;
- використання генетичних ресурсів рослин, генетичних методів для покращення виробничого потенціалу рослин, що призводить до виробництва здорових продуктів харчування, кормів та сировини, включаючи дрібні культури та впровадження нових видів та сортів сільськогосподарських культур;
- підвищення ефективності методів селекції, включаючи розробку нових біотехнологій для покращення стійкості рослин до біотичного та абіотичного стресу у зв’язку зі зміною клімату;
- покращення знань про взаємодію між рослинами, патогенними мікроорганізмами та шкідниками в агроекосистемах для розвитку інтегрованих систем захисту рослин та рослинних продуктів від патогенів та шкідливих організмів, мінімізувати використання пестицидів та зменшити їх ризик для отримання безпечних харчових продуктів та кормів та для поліпшення навколишнього середовища.

 

МЕМОРАНДУМ