Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Матриця опитувань

Назва анкети

План проведення

Мета анкетування

Для здобувачів вищої освіти

Дистанційне навчання

1 раз на рік на кожному курсі (червень)

Виявити ступінь залучення здобувачів вищої освіти до дистанційного навчанням та визначити рейтинг технічних засобів його організації у ІОБ НААН

Дотримання академічної доброчесності

1 раз на рік на кожному курсі (березень)

Виявити ступінь інформованості та обізнаності здобувачів вищої освіти ІОБ НААН щодо дотримання академічної доброчесності та ставлення до окремих форм і процедур академічної доброчесності

Організація освітнього процесу в аспірантурі

1 раз на рік на кожному курсі (травень)

Виявити якість організації освітнього процесу в аспірантурі, З'ясувати можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії у межах реалізації студентоцентрованого підходу в навчанні

Професіоналізм викладачів

На завершення викладання дисципліни на кожному курсі

Оцінити професіоналізм викладачів

Для науково-педагогічних працівників

Дистанційне навчання

1 раз на рік (червень)

Виявити ступінь залучення науково-педагогічних працівників до дистанційного навчанням та визначити рейтинг технічних засобів його організації у ІОБ НААН

Академічна доброчесність науково-педагогічних працівників

1 раз на рік (травень)

Виявити ступінь інформованості та обізнаності науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності та ставлення до окремих форм і процедур академічної доброчесності

Зворотній звязок з викладачами

1 раз на рік ( вересень)

Виявити ступінь обізнаності науково-педагогічних працівників  ІОБ НААН щодо організації освітнього процесу в ІОБ НААН

Для випускників

Кар’єрний шлях та траєкторія працевлаштування випускників

1 раз на 2 роки

З'ясувати рівень професійного становлення та траєкторію працевлаштування випускників аспірантури ІОБ НААН

Для роботодавців

Співпраця  ІОБ НААН з роботодавцями

1 раз на рік (червень)

Виявити співпрацю роботодавців з Інститутом та їх залучення до розробки та формування освітньої програми