Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Науково-практичний семінар «ДІАГНОСТИКА ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ» (2021)

 

29 вересня 2021 року в рамках творчої співпраці між Інститутом овочівництва і баштанництва НААН та ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» проведено виїзний науково-практичний семінар на тему «Діагностика та фізико-хімічні властивості ґрунтів» для аспірантів і молодих вчених наукових установ.

В Інституті овочівництва і баштанництва НААН завідувач лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології, доктор с.-г. наук Івченко Тетяна Володимирівна і старший науковий співробітник, кандидат с-г. наук Мірошниченко Тетяна Миколаївна ознайомили присутніх із використанням методів біотехнології для прискорення селекційного процесу.

На дослідному полі Інституту овочівництва і баштанництва НААН завідувач відділу ґрунтових ресурсів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», кандидат с-г. наук Соловей Вадим Борисович провів інформативну лекцію в польових умовах щодо діагностики та класифікації ґрунтів, визначення генетичних горизонтів (на прикладі чорнозему опідзоленого середньосуглинкового), врахування  особливостей ґрунту в формуванні технологічних процесів за вирощування овочевих та зернових культур.

Захід закінчився дружнім спілкуванням і обміном контактами між молодими вченими наукових установ за частуванням польової каші.