Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Institute of Vegetable and Melon NAAS

Присвоєння вчених звань співробітникам установи

Наказом Міністерства освіти і науки України № 320 від 07.04.2022 р. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України затверджено рішення Вченої ради Інституту овочівництва і баштанництва НААН, щодо присвоєння вчених звань і видано атестати співробітникам установи.

Щиро вітаємо наших співробітників лабораторії генетики, генетичних ресурсів та біотехнології Інституту овочівництва і баштанництва НААН

завідувачку лабораторії, доктора сільськогосподарських наук

ІВЧЕНКО Тетяну Володимирівну із присвоєнням вченого звання професора зі спеціальності 201 – Агрономія

та старших наукових співробітників лабораторії, кандидатів сільськогосподарських наук

БАШТАН Наталю Олександрівну і МОЗГОВСЬКУ Ганну Валеріївну із присвоєнням вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 201 – Агрономія.

Бажаємо подальших професійних успіхів, наснаги та реалізації нових творчих задумів!