Правила прийому

Iнститут овочівництва і баштанництва НААН оголошує:


прийом на конкурсній основі до аспірантури на 2020 рік для здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю:

201 – агрономія

прийом до докторантури на 2020 рік для здобуття ступеня доктора наук в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю:

201 – агрономія


Форма навчання для аспірантів денна та заочна, для докторантів - денна. До аспірантури на денну та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється: - за рахунок коштів державного бюджету (виключно очна форма навчання). - за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту - заочна форма навчання). Тривалість навчання в аспірантурі становить чотири роки не залежно від форми навчання, у докторантурі – два роки.

 

Правила прийому в докторантуру ІОБ НААН в 2022 р.

Правила прийому в аспірантуру ІОБ НААН в 2022 р.

Програма вступного фахового іспиту Агрономія, 2021