IMMUNITY OF VEGETABLE AND MELON GROWING CROPS

Скляревська В.В.
Черненко В.Л.
Черненко К.М.

 

В Інституті овочівництва і баштанництва НААН дослідження з імунітету овочевих і баштанних рослин до хвороб і шкідників були розпочаті наприкінці 50 років XX ст. під керівництвом кандидата біологічних наук Євгена Веремійовича Фоміна.

В 1976 році у відділі селекції й насінництва овочевих і баштанних рослин було сформовано групу фітопатологів під керівництвом кандидата біологічних наук Скляревської Валентини Василівни.

Основним напрямом імунологічних досліджень овочевих рослин в інституті було вивчення особливостей патогенезу різних видів овочевих рослин (капуста, морква, томат, перець, баклажан, цибуля); розроблення способів та методів для ефективної оцінки та пошуку цінних джерел стійкості у процесі онтогенезу рослин на різних інфекційних фонах; створення лінійного матеріалу, робочих ознакових колекцій цінних вихідних форм для селекційного вжитку. Науковими співробітниками цієї групи (Цибульник В.О., Яскулко В.Б., Немашкало Н.С., Піддубною О.М., Гончаровим С.Я., Черненко К.М.) протягом 20 років (до 1996 року) проведено фундаментальні дослідження в системі «рослина – паразит – середовище» з урахуванням внутрішньопопуляційних змін збудників найбільш шкодочинних хвороб овочевих рослин.

З 2000 по 2016 рр. дослідженнями проблем імунітету овочевих рослин здійснювали під керівництвом к.с.-г.н. Черненка Володимира Леонідовича. У складі лабораторії за цей період працювали кандидати наук Скляревська В.В., Черненко К.М., Лисак С.А., Бондаренко С.В., Азарков О.В.