BIOTECHNOLOGY
Лєдовський С.Я.
Кондратенко С.І. Івченко Т.В.

 

Лабораторію біотехнології в інституті засновано в 1987 році на базі лабораторії фізіології рослин, у якій з 1970-х років здійснювали масштабні досліди з вивчення впливу регуляторів росту на розвиток овочевих рослин. Саме співробітники цієї лабораторії стали ядром новоутвореної лабораторії. Першим завідувачем лабораторії став доктор с.-г. наук Лєдовський С.Я., за роки керівництва лабораторією (1987–2000 рр.) вдалося створити в інституті власну школу вчених-біотехнологів. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Івченко Т.В., Кондратенко С.І., Сергієнко О.Ф., Гончарова С. А.

За період 1990–2000 рр. встановлено оптимальні умови для клонального мікророзмноження овочевих рослин родин Alliaceae L. (Івченко Т.В.), Аріасеае Lindl. (Сергієнко О.Ф.), Cucurbitaceae Juss. (Ходєєв І.Є.), Brassicaсeae L. (Мірошниченко Г.І.) та розроблялись способи індукування чоловічої стерильності у рослин помідора (Гончарова С.А.), перцю солодкого (Мірошніченко В.П.), цибулі ріпчастої (Івченко Т.В.). З розширенням в інституті досліджень з селекції гетерозисних гібридів в лабораторії розпочались дослідження із гаплоїдії цибулі ріпчастої (Івченко Т.В.) і капусти білоголової (Кондратенком С.І.), та розмноження чоловічостерильних ліній моркви (Сергієнко О.Ф.).

З 2000 по 2003 рік обов’язки завідувача лабораторії виконував Кондратенко С.І., який започаткував проведення спільних досліджень з Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ зі всебічного дослідження нових регуляторів росту.

У 2001–2010 рр. метою досліджень була інтенсифікація процесу створення та розмноження високо конкурентних генотипів овочевих культур. Для розмноження перспективних сортів часнику розроблено методику мікроклонування та способи зберігання колекційних зразків in vitro (Віценя Т. І.). Для біохімічної ідентифікації сортів овочевих рослин розпочато освоєння методів ПЛР-аналізу та аналізу запасних білків насіння (Кондратенком С. І. і Баштан Н.О.).

З 2003 року обов’язки завідувача лабораторії біотехнології виконує доктор. с.-г. наук Івченко Т.В., яка є керівником цього напряму до теперішнього часу. Під її керівництвом захистили кандидатські дисертації Мозговська Г. В., Мірошніченко Т. М., Овчіннікова О.П.

Останніми роками біотехнологічні дослідження проводили за таким напрямом, як розробка способів створення джерел стійкості до хвороб і екстремальних умов навколишнього середовища. Методами клітинної селекції створено джерела стійкості капусти головчастої (Баштан Н.О.), баклажана (Мозговська Г.В.), помідора (Мірошніченко Т.М.), огірка (Віценя Т.І.). Баштан Н.О. розроблено схему спільного використання методів біотехнології для селекції гібридів триплоїдного кавуна, розроблено технологію клонування in vitro батату (Івченко Т.В., Мозговська Г.В.) За результатом проведеної роботи колективом лабораторії розроблено 25 патентів на корисні моделі, 18 методик, 2 ДСТУ, у співавторстві із провідними селекціонерами інституту створено 8 сортів овочевих культур та передано до НЦГРРУ ліній овочевих культу.

Знання та досвід науковців-біотехнологів дозволяють вирішувати на сучасному рівні не тільки складні наукові проблеми, а й практичні питання прискореного розмноження нових нішевих культур (спаржі, батату, жимолості, павловнії, суниці), які користуються комерційним попитом на ринку.