• Rozhkov A.O.
    Rozhkov Artur Oleksandrovych

    Dr. Sci (Agr.), by specialty - plant growing, Prof.

    Professor of the Department of Plant Breeding, Kharkiv National Agrarian University named after V. Dokuchaev

Research activities:

Викладає дисципліни «Методи і організація досліджень агрономії», «Глобальні проблеми досліджень в агрономії» «Основи наукових досліджень».

Автор більше 120 статей в фахових виданнях (з них сім у Scopus і дві в Web of Science), 4 монографій (у співавторстві), сім навчальних посібників серед яких дві – «Дослідна справа в агрономії», «Глобальні проблеми досліджень в агрономії» розраховані для аспірантів напрямів підготовки 201 і 203, один підручник, більше 20 методичних вказівок. Сумарна кількість наукових праць – 187.

Головний редактор наукового фахового видання – «Вісник ХНАУ Серія Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво» Член редакційної колегії наукового фахового видання «Овочівництво і баштанництво».Член Спеціалізованої вченої ради Д 55.859.03 в СНАУ МОН України; 10 разів був офіційним опонентом з них по докторських дисертаціях – 3 рази. Підготував чотирьох кандидатів наук за спеціальність 06.01.09 – рослинництво.

Scientific works:

1. Енергоефективна технологія вирощування насіння буряка столового : монографія / 13 співавторів, Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 260 с.

2. Глобальні проблеми досліджень в агрономії : навчальний посібник / А. О. Рожков, М. А. Бобро, В. В. Волощенко, О. В. Чигрин, А. Е. Хвесик. Харків, 2017. 250 с.

3. Научные основы процессов обработки почвы в системе рационального возделывания зерновых и овощных культур : монографія / В. Ф. Пащенко, С. И. Корниенко, В. В. Ким, А.В. Нанка, А.А. Рожков и др. Харьков, 2016. 320 с.

4. Дослідна справа в агрономії : навчальний посібник. Книга перша – теоретичні аспекти дослідної справи / А. О. Рожков, В. К. Пузік, С. М. Каленська, Л. М. Пузік, С. І. Попов, Н. М. Музафаров, В. Я. Бухало, Е. А. Криштоп. Харків : Вид-во Майдан, 2016. 314 с.

5. Дослідна справа в агрономії : навчальний посібник. Книга друга – статистична обробка результатів досліджень / А. О. Рожков, В. К. Пузік, С. М. Каленська, Л. М. Пузік, С. І. Попов. Харків : Вид-во Майдан, 2016. 340 с.

Certificates: