Research activities:

Викладає дисципліну «Методологічні основи організації та проведення наукових досліджень» (змістовний модуль 2 «Статистичний аналіз експериментальних даних»).

Автор 31 наукової статті в фахових виданнях, 3 монографій (у співавторстві), 13 методичних вказівок, має 10 патентів на корисну модель, 10 свідоцтв про авторство на сорт рослин.

З 2021 р. здійснює керівництво науковим проєктом 20.00.01.03.Ф «Розроблення методів визначення і прогнозування складних кількісних ознак у генотипів овочевих культур родини Solanaceae L.». Приймає участь у виконанні проєктів 20.00.01.02.Ф «Розроблення теоретичних основ селекції підщеп помідора за технології мікрощеплення» і 17.01.01.40.П «Розробити систему оцінки генофондів овочевих культур для формування ознакових колекцій».

Пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації наукових робітників в Інституті рослинництва НААН за спеціальністю «Генетика складних ознак та інформаційне забезпечення селекційних і генетичних досліджень» (2018 р.) та за спеціальністю «Формування, ведення, ефективне використання колекцій генетичних ресурсів рослин» (2022 р.), в ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича» НААН за програмою «Принципи сучасного наукового співробітництва» (2022 р.), в Інституті овочівництва і баштанництва НААН за напрямом «Методологія селекції овочевих та баштанних культур, новітні методи генетики та біотехнології в селекції» (2022 р.) та напрямом «Сучасні науково-методологічні аспекти селекції, технології вирощування товарної продукції та насіння овочевих і баштанних культур» (2023 р.), в Інституті кліматично орієнтованого сільського господарства НААН за програмою «Селекція сільськогосподарських культур для зрошуваного землеробства» (2023 р.), в ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН за напрямком «Кліматичні умови, оцінка та моделювання їх впливу на рослини, шкідники та патогени» (2023 р.).

Scientific works:

Біленька О.М., Крутько Р.В. Зразки цибулі шалот з комплексом господарських ознак для використання в селекційних програмах. Овочівництво і баштанництво. Харків: ІОБ НААН, 2019. Вип. 66. С. 16–27. DOI: 10.32717/0131-0062-2019-66-16-27

Адаптивний потенціал колекційних зразків гібридів F1 кабачка / Кондратенко С.І., Могильна О.М., Сергієнко О.В., Самовол О.П., Ланкастер Ю.М., Крутько Р.В. Овочівництво і баштанництво. Харків: ІОБ НААН, 2019. Вип. 66. С. 28–38. DOI: 10.32717/0131-0062-2019-66-28-38

Рівень адаптивного потенціалу ліній кабачка за ознаками продуктивності / Кондратенко С.І., Сергієнко О.В., Самовол О.П., Крутько Р.В., Ланкастер Ю.М. Наукові доповіді НУБіП України. 2020. Вип. 1 (83). 10 с. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13791. DOI: 10.31548/dopovidi2020.01.004

Оцінка потенціалу урожайності мутантних ліній салату посівного листкового за різних кліматичних умов вирощування / Кондратенко С.І., Крутько Р.В., Чабан Л.В., Позняк О.В. Наукові доповіді НУБіП України. 2020. Вип. 2 (84). 11 c. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13947. DOI: 10.31548/dopovidi2020.02.005

Характеристика генотипів-інтродуцентів батату (Ipomea batatas L.) за умов вирощування в зоні лісостепу України / Івченко Т.В., Мозговська Г.В., Баштан Н.О., Мірошниченко Т.М., Крутько Р.В. Овочівництво і баштанництво. Харків: ІОБ НААН, 2020. Вип. 67. С. 6–12. DOI: 10.32717/0131-0062-2020-67-6-12

Pylypenko L., Krutko R., & Shabetya O. Influence of different options of intra-varietal pollination on seed productivity and economic values of sweet pepper. EUREKA: Life Sciences. 2021. Volume 6. P. 3–7. DOI: 10.21303/2504-5695.2021.002109

Modeling of Tomato Genotypes Stress-Tolerance by Comprehensive Assessment on Selective Media / Ivchenko T., Miroshnichenko T., Mozgovska A., Bashtan N., Krutko R., Kondratenko S., Kuts O., Semenenko I., Kokoiko V. In Vitro. Biol. Life Sci. Forum. 2021. Volume 4, Issue 1, 107. DOI: 10.3390/iecps2020-08768

Influence of growth regulators on the increase of seed productivity of F1 sweet pepper hybrids / Pylypenko L., Mogilnay O., Krutko R., Shabetya O., Kondratenko S., Sergienko O., Kuts O., Melnyk O., Terokhina L. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Volume 11 (4). P. 30–35.

Івченко Т.В., Мірощніченко Т.М., Баштан Н.О., Мозговська А.В., Крутько Р. В., Шабетя О.М., Добір in vitro міжвидових гібридів F1 помідора для використання в якості підщеп. Овочівництво і баштанництво. Вінниця, 2022. Вип. 72. C. 6-14. DOI:10.32717/0131-0062-2022-72-6-14.

 

Certificates: