Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Institute of Vegetable and Melon NAAS

Training manuals, methodical recommendations

2021

 

1

Методичні основи прискорення селекційного процесу сортів квасолі звичайної: методичні рекомендації. Могильна О.М., Підлубенко І.М., Біленька О.М., Кирюхіна Н.О., Штепа Л.Ю. Київ: Аграрна наука, 2021. 48 с.

2

Комплексна система заходів захисту цибулі і часнику від шкідників, хвороб і бур’янів: науково-практичні рекомендації. О.М. Могильна, О.І. Онищенко, С.О. Щербина, С.М. Даценко, О.М. Біленька, Д.В. Іванін. Київ: Аграрна наука, 2021. 44 с.

 

2020

 

1

Селекція та сучасні технології розмноження і вирощування  батату (Ipomoea batatas L.): методичні рекомендації. Т.В. Івченко,  Г.В. Мозговська, О.М. Могильна, Н.О. Баштан, Т.М. Мірошніченко. Київ: Аграрна наука, 2020. 44 с.

2

Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення : методичні рекомендації / за ред. чл.-кор. НААН Р.А. Вожегової. Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. 254 с.

3

Самовол О. П., Могильна О. М., Кондратенко С. І., Мірошніченко Т.В. Методичні рекомендації з оптимізації мутаційної селекції томату (L. esculentum Mill.). ТОВ: ТВОРИ, Вінниця, 2020. 32 с.

4

Мельник О.В., Митенко І.М. Вирощування часнику озимого: рекомендації. Київ: Аграрна наука, 2020. 52 с.

5

Вирощування картоплі в умовах Східного Лісостепу України: рекомендації. В.О. Муравйов, О.В. Мельник, Н.Г. Духіна, Т.В. семибратська, Л.М. Урюпіна. Вінниця: Твори, 2020. 48 с.

6

Методика створення батьківських форм для гібридної селекції капустяних культур (капуста, редиска): методичні рекомендації. Н.О. Кирюхіна, О. М. Біленька, І. М. Підлубенко, О. П. Овчіннікова. Селекційне : ІОБ НААН. 2020. 16 с.

7

Науково-практичні рекомендації щодо спільного вирощування помідора та зеленних культур у плівкових теплицях. О.В. Куц, О.І. Онищенко, К.М. Коноваленко, О.О. Чаюк. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 16 с.

8

Критерії та способи добору цінних генотипів баклажана: методичні рекомендації. Крутько Р. В., Сергієнко О. В., Марусяк А. О. Селекційне: ІОБ НААН. 2020. 8 с.

9

Методичні рекомендації з насінництва гібридів перцю солодкого на фертильній та стерильній основі. Крутько Р. В., Пилипенко Л. В. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 12 с.

10

Каталог морфологічних ознак зразків генофонду виду перець однорічний (Capsicum annum L.). М.І. Митенко, Р.В. Крутько, С.М. Кормош, Л. В. Пилипенко. Селекційне : Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2020. 19 с.

11

Митенко І. М., Біленька О. М. Каталог морфологічних ознак цибулин  виду цибуля ріпчаста (Allium cepa L.) Селекційне : Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2020. 14 с.

12

Методичні рекомендації щодо вирощування насіння моркви. О.М. Могильна, О.Д. Вітанов, Є.О. Духін, Т.В. Парамонова. Селекційне : Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2020. 20 с.

13

Алгоритм заходів зі збереження та відтворення родючості ґрунту в овочевих агроценозах. Куц О.В., Парамонова Т.В., Михайлин В.І., Мозговський О.Ф., Семененко І.І. Селекційне : ІОБ НААН. 2020. 6 с.

14

Системи оптимізації живлення огірка, цибулі ріпчастої та помідора за їх вирощування в зрошуваних овоче-кормових сівозмінах на основі комплексного використання сидеральних та органічних добрив з місцевої сировини, мікробних препаратів та регуляторів росту рослинного походження. (Методичні рекомендації). Куц О.В., Парамонова Т.В., Михайлин В.І., Семененко І.І. та ін. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 20 с.

15

Методичні підходи прискорення селекційного процесу моркви (Daucusт carota L.). І.М. Підлубенко, О.М. Могильна, І.М. Митенко, В.І. Михайлин. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 27 с.

16

Концепція «Органічне виробництво овочевої продукції в Україні на період до 2025 року» (науково-технологічний супровід). О.М. Могильна, О.В.Куц, В.П. Рудь, О.Д. Вітанов, Л.А. Терьохіна, О.І. Онищенко, О. В. Мельник, С. О. Щербина, Ю.Д. Зелендін, Т.В. Парамонова, Л. М. Урюпіна, О.П. Стовбір, О.І. Яковченко, А.В. Яковченко, В.В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 26 с.

17

Концепція державної цільової програми розвитку овочівництва на період до 2025 року. О.М. Могильна, О.В. Куц, В.П. Рудь, О.Д. Вітанов, Л.А. Терьохіна, О.І. Онищенко, О.В. Мельник, С.О. Щербина, Ю.Д. Зелендін, Т.В. Парамонова, Л.М Урюпіна, О.П. Стовбір, О.І. Яковченко, А.В. Яковченко, В.В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 16 с.

18

Методичні рекомендації щодо складання зведеного прогнозного балансу та споживання овочевих і баштанних культур. О.М. Могильна, В.П. Рудь, Л.М. Урюпіна, О.П. Стовбір, О.І. Яковченко, А.В. Яковченко, В.В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 28 с.

19

Державна цільова програма розвитку овочівництва на період до 2025 року / за наук. ред. Гадзала Я.М, Роїка М.В., Кондратенка П.В, Висоцького Т.М., Могильної О.М. Селекційне: ІОБ НААН, 2020. 62 с.

20

Програма «Органічне виробництво овочевої продукції в Україні на період до 2025 року» (науково-технологічний супровід). О.М. Могильна, О.В. Куц, В.П. Рудь, О.Д. Вітанов, О.І. Онищенко, Л.А. Терьохіна, О.В. Мельник, С.О. Щербина, Ю.Д. Зелендін, Т.В. Парамонова, Л.М Урюпіна, О.П. Стовбір, О.І. Яковченко, А.В. Яковченко, В.В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 32 с.

21

Методика отримання добазового насіння батьківських форм гібрида буряка столового. О. В. Куц, І. І. Семененко,  Є. О. Духін, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, С. В. Шевченко. Селекційне: ІОБ НААН. 2020. 21 с.

22

Метод оцінки і добору джерел стресотолерантності помідора для альтернативних технологій: методичні рекомендації.  Т. В. Івченко, Т. М. Мірошніченко, Г. В. Мозговська, Н. О. Баштан, Р. В. Крутько. Селекційне: ІОБ HААН. 2020. 9 с.