Methodical recommendations

2023

1

Сергієнко О.В., Ліннік З.П., Сергієнко М.Б. Солодовник Л.Д., Радченко Л.О.  Особливості сортового насінництва гарбуза сорту Мозоліївський 15: науково-практичні рекомендації. Селекційне: ІОБ НААН, 2023. 22 с.

2

Сергієнко О.В., Шабетя О.М., Ліннік З.П., Сергієнко М.Б. Особливості сортового насінництва кавуна сорту Широнінський: науково-практичні рекомендації. Селекційне: ІОБ НААН, 2023. 28 с.

3

Сергієнко О.В., Ліннік З.П., Сергієнко М.Б. Солодовник Л.Д., Радченко Л.О., Ільїнова Є.М. Технологія вирощування насіння гарбуза: науково-практичні рекомендації. Селекційне: ІОБ НААН, 2023. 20 с.

4

Вирощування продовольчої і насіннєвої картоплі в умовах Східного Лісостепу України: науково-практичний посібник. О.В. Мельник. Вінниця: ТВОРИ, 2023. 52 с.

5

Мельник О.В. Вирощування товарного і насіннєвого часнику: науково-практичний посібник. Вінниця: ТВОРИ, 2023. 52 с.

6

Комплексна система заходів захисту моркви посівної від шкідників, хвороб і бур’янів: (науково-практичний посібник): / О.І.Онищенко [та ін.]. Вінниця, ТВОРИ. 2023. 42 с.

7

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості товарної овочевої продукції (борщовий набір). [Рудь В.П., Витоптова В.А., Могильна О.М., Терьохіна Л.А., Леус Л.Л.]. Селекційне. 2023. 48 с.

8

Трансфер інновацій в овочівництві і баштанництві. [Терьохіна Л.А., Могильна О.М., Рудь В.П., Ільїнова Є.М., Леус Л.Л.]. Селекційне. 2023.  32 с.

9

Крутько Р.В. Критерії та способи добору цінних генотипів помідора в селекційній роботі. Методичні рекомендації. Мерефа: ІОБ НААН, 2023. 16 с.

10

Митенко І.М., Шабетя О.М. Каталог зразків баклажана за кількісними і якісними ознаками. Селекційне: Інститут овочівництва і баштанництва НААН. 2023. 28 с.

11

Митенко І. М., Кормош С.М. Каталог зразків буряка столового за кількісними і якісними ознаками. Селекційне: Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2023. 26 с.

12

Митенко І. М., Сергіенко О.В., Ліннік З.П., Сергіенко М.Б. Каталог зразків кавуна звичайного за кількісними і якісними ознаками. Селекційне: Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2023. 22 с.

13

Митенко І.М., Овчіннікова О.П, Крутько Р.В. Каталог зразків моркви за кількісними і якісними ознаками. Селекційне: Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2023. 24 с.

14

Митенко І.М., Крутько Р.В. Каталог зразків помідора їстівного за кількісними і якісними ознаками. Селекційне: Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2023. 26 с.

 

2022 

1

Комплексна система заходів захисту буряка столового від шкідників, хвороб і бур’янів: (науково-практичні рекомендації): / О.І.Онищенко [та ін.]. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2022. 34 с.

2.

Івченко Т.В., Лялюк О.С., Мірошнічнко Т.М., Баштан Н.О., Мозговська Г.В. Організація холодового ланцюга і логістики при виробництві спаржі зеленої (науково-практичні рекомендації). 2022. 29 с.

 

2021 

1

Методичні основи прискорення селекційного процесу сортів квасолі звичайної: методичні рекомендації. Могильна О.М., Підлубенко І.М., Біленька О.М., Кирюхіна Н.О., Штепа Л.Ю. Київ: Аграрна наука, 2021. 48 с.

2

Комплексна система заходів захисту цибулі і часнику від шкідників, хвороб і бур’янів: науково-практичні рекомендації. О.М. Могильна, О.І. Онищенко, С.О. Щербина, С.М. Даценко, О.М. Біленька, Д.В. Іванін. Київ: Аграрна наука, 2021. 44 с.

3

Куц. О.В., Сергієнко О.В, Парамонова Т.В., Михайлин В.І., Семененко І.І., Ільїнова Є.М. Біологізована система оптимізації живлення та захисту кабачка (практичні рекомендації). Селекційне : ІОБ НААН, 2021. 20 с.

4

Куц О.В., Сергієнко О.В, Парамонова Т.В., Онищенко О.І., Михайлин В.І., Семененко І.І., Ільїнова Є.М., Чаюк О.О. Система оптимізації живлення та захисту рослин кабачка для інтегрованих технологій вирощування (практичні рекомендації). Селекційне: ІОБ НААН, 2021. 20 с.

5

Куц. О.В., Сергієнко О.В, Парамонова Т.В., Онищенко О.І., Михайлин В.І., Семененко І.І., Ільїнова Є.М., Чаюк О.О. Система оптимізації живлення та захисту кавуна для інтегрованих технологій вирощування (практичні рекомендації). Селекційне: ІОБ НААН, 2021. 20 с.

6

Куц. О.В., Сергієнко О.В, Парамонова Т.В., Михайлин В.І., Семененко І.І., Ільїнова Є.М. Біологізована система оптимізації живлення та захисту кавуна (практичні рекомендації). Селекційне: ІОБ НААН, 2021. 20 с.

7

Сергієнко О.В., Солодовник Л.Д., Гарбовська Т.М., Радченко Л.О., Іллюшенко Г.Я. Особливості сортового насінництва кабачка сорту Чаклун: науково-практичні рекомендації. Селекційне: ІОБ НААН, 2021. 16 с.

8

Сергієнко О.В., Ліннік З.П., Лук’янчикова О.А., Вітренко Н.К. Особливості сортового насінництва кавуна сорту Макс плюс: науково-практичні рекомендації. Селекційне: ІОБ НААН, 2021. 16 с.

9

Сергієнко О.В., Солодовник Л.Д., Гарбовська Т.М., Радченко Л.О, Іллюшенко Г.Я. Технологія вирощування насіння кабачка: науково-практичні рекомендації. Селекційне: ІОБ НААН, 2021. 24 с.

10

Сергієнко О.В., Ліннік З.П., Лук’янчикова О.А., Вітренко Н.К. Технологія вирощування насіння кавуна (науково-практичні рекомендації). Селекційне: ІОБ НААН, 2021. 32 с.

11

Овчіннікова О. П., Підлубенко І. М. Методика створення лінійного селекційного матеріалу редиски методом індукованого хімічного мутагенезу : науково-практичні рекомендації. Селекційне : ІОБ НААН, 2020.

12

Митенко І. М., Сергієнко О. В., Ліннік З. П. Каталог морфологічних ознак кавуна звичайного (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai.) Селекційне: Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2021. 20 с.

13

Митенко І. М., Крутько Р. В., Кормош С. М. Каталог морфологічних ознак помідора їстівного (Solanum lycopersicum L.) Селекційне : Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2021. 16 с.

 

2020

1

Селекція та сучасні технології розмноження і вирощування  батату (Ipomoea batatas L.): методичні рекомендації. Т.В. Івченко,  Г.В. Мозговська, О.М. Могильна, Н.О. Баштан, Т.М. Мірошніченко. Київ: Аграрна наука, 2020. 44 с.

2

Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення : методичні рекомендації / за ред. чл.-кор. НААН Р.А. Вожегової. Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. 254 с.

3

Самовол О. П., Могильна О. М., Кондратенко С. І., Мірошніченко Т.В. Методичні рекомендації з оптимізації мутаційної селекції томату (L. esculentum Mill.). ТОВ: ТВОРИ, Вінниця, 2020. 32 с.

4

Мельник О.В., Митенко І.М. Вирощування часнику озимого: рекомендації. Київ: Аграрна наука, 2020. 52 с.

5

Вирощування картоплі в умовах Східного Лісостепу України: рекомендації. В.О. Муравйов, О.В. Мельник, Н.Г. Духіна, Т.В. семибратська, Л.М. Урюпіна. Вінниця: Твори, 2020. 48 с.

6

Методика створення батьківських форм для гібридної селекції капустяних культур (капуста, редиска): методичні рекомендації. Н.О. Кирюхіна, О. М. Біленька, І. М. Підлубенко, О. П. Овчіннікова. Селекційне : ІОБ НААН. 2020. 16 с.

7

Науково-практичні рекомендації щодо спільного вирощування помідора та зеленних культур у плівкових теплицях. О.В. Куц, О.І. Онищенко, К.М. Коноваленко, О.О. Чаюк. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 16 с.

8

Критерії та способи добору цінних генотипів баклажана: методичні рекомендації. Крутько Р. В., Сергієнко О. В., Марусяк А. О. Селекційне: ІОБ НААН. 2020. 8 с.

9

Методичні рекомендації з насінництва гібридів перцю солодкого на фертильній та стерильній основі. Крутько Р. В., Пилипенко Л. В. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 12 с.

10

Каталог морфологічних ознак зразків генофонду виду перець однорічний (Capsicum annum L.). М.І. Митенко, Р.В. Крутько, С.М. Кормош, Л. В. Пилипенко. Селекційне : Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2020. 19 с.

11

Митенко І. М., Біленька О. М. Каталог морфологічних ознак цибулин  виду цибуля ріпчаста (Allium cepa L.) Селекційне : Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2020. 14 с.

12

Методичні рекомендації щодо вирощування насіння моркви. О.М. Могильна, О.Д. Вітанов, Є.О. Духін, Т.В. Парамонова. Селекційне : Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2020. 20 с.

13

Алгоритм заходів зі збереження та відтворення родючості ґрунту в овочевих агроценозах. Куц О.В., Парамонова Т.В., Михайлин В.І., Мозговський О.Ф., Семененко І.І. Селекційне : ІОБ НААН. 2020. 6 с.

14

Системи оптимізації живлення огірка, цибулі ріпчастої та помідора за їх вирощування в зрошуваних овоче-кормових сівозмінах на основі комплексного використання сидеральних та органічних добрив з місцевої сировини, мікробних препаратів та регуляторів росту рослинного походження. (Методичні рекомендації). Куц О.В., Парамонова Т.В., Михайлин В.І., Семененко І.І. та ін. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 20 с.

15

Методичні підходи прискорення селекційного процесу моркви (Daucusт carota L.). І.М. Підлубенко, О.М. Могильна, І.М. Митенко, В.І. Михайлин. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 27 с.

16

Концепція «Органічне виробництво овочевої продукції в Україні на період до 2025 року» (науково-технологічний супровід). О.М. Могильна, О.В.Куц, В.П. Рудь, О.Д. Вітанов, Л.А. Терьохіна, О.І. Онищенко, О. В. Мельник, С. О. Щербина, Ю.Д. Зелендін, Т.В. Парамонова, Л. М. Урюпіна, О.П. Стовбір, О.І. Яковченко, А.В. Яковченко, В.В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 26 с.

17

Концепція державної цільової програми розвитку овочівництва на період до 2025 року. О.М. Могильна, О.В. Куц, В.П. Рудь, О.Д. Вітанов, Л.А. Терьохіна, О.І. Онищенко, О.В. Мельник, С.О. Щербина, Ю.Д. Зелендін, Т.В. Парамонова, Л.М Урюпіна, О.П. Стовбір, О.І. Яковченко, А.В. Яковченко, В.В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 16 с.

18

Методичні рекомендації щодо складання зведеного прогнозного балансу та споживання овочевих і баштанних культур. О.М. Могильна, В.П. Рудь, Л.М. Урюпіна, О.П. Стовбір, О.І. Яковченко, А.В. Яковченко, В.В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 28 с.

19

Державна цільова програма розвитку овочівництва на період до 2025 року / за наук. ред. Гадзала Я.М, Роїка М.В., Кондратенка П.В, Висоцького Т.М., Могильної О.М. Селекційне: ІОБ НААН, 2020. 62 с.

20

Програма «Органічне виробництво овочевої продукції в Україні на період до 2025 року» (науково-технологічний супровід). О.М. Могильна, О.В. Куц, В.П. Рудь, О.Д. Вітанов, О.І. Онищенко, Л.А. Терьохіна, О.В. Мельник, С.О. Щербина, Ю.Д. Зелендін, Т.В. Парамонова, Л.М Урюпіна, О.П. Стовбір, О.І. Яковченко, А.В. Яковченко, В.В. Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 32 с.

21

Методика отримання добазового насіння батьківських форм гібрида буряка столового. О. В. Куц, І. І. Семененко,  Є. О. Духін, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, С. В. Шевченко. Селекційне: ІОБ НААН. 2020. 21 с.

22

Метод оцінки і добору джерел стресотолерантності помідора для альтернативних технологій: методичні рекомендації.  Т. В. Івченко, Т. М. Мірошніченко, Г. В. Мозговська, Н. О. Баштан, Р. В. Крутько. Селекційне: ІОБ HААН. 2020. 9 с.

23

Інноваційний бізнес-проект з виробництва буряка столового і моркви за умов органічного виробництва / Авт. кол. : О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, Л. А. Терьохіна, О. І. Онищенко, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 14 с.

24

Інноваційний бізнес-проект з виробництва кавуна і дині за умов органічного виробництва / Авт. кол. : О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, Л. А. Терьохіна, О.В. Сергієнко, О. І. Онищенко, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 16 с.

25

Інноваційний бізнес-проект з виробництва капусти білоголової за умов органічного виробництва / Авт. кол. : О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, Л. А. Терьохіна, О. Ф. Біленька, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 16 с.

26

Інноваційний бізнес-проект з виробництва огірка, кабачка, патисона, гарбуза за умов органічного виробництва / Авт. кол. : О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, Л. А. Терьохіна, О. В. Сергієнко, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 20 с.

27

Інноваційний бізнес-проект з виробництва томата на товарні цілі за умов органічного виробництва / Авт. кол. : О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, Л. А. Терьохіна, О. І. Онищенко, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 16 с.

28

Інноваційний бізнес-проект з виробництва цибулі ріпчастої на товарні цілі за умов органічного виробництва / Авт. кол. : О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, Л. А. Терьохіна, О. В. Сергієнко, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 16 с.

 

2019 

1

Методика-класифікатор проведення експертизи сортів салату посівного (Lactuca sativa L.) на відмінність, однорідність і стабільність / С. І. Кондратенко, О. М. Могильна, О. В. Хареба, Н. В. Лещук, В. В. Хареба, О. В. Куц, Ю. В. Ткалич, Л. А. Терьохіна, І. М. Митенко, Н. О. Баштан, О. В. Позняк. 2-е вид., доповн. і доопрац. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. 66 с.

2

Застосування біологічних препаратів у технології вирощування і зберігання цибулі шалот: науково-практичні рекомендації / С. О. Щербина, С. М. Даценко, І. М. Гордієнко. Селекційне : Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2019. 19  с.

3

Рекомендації з екологічного вирощування партенокарпічних гібридів огірка в плівкових теплицях / О. І. Онищенко, О. О. Чаюк, О. В. Сергієнко та ін. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 31 с.

4

Крутько Р. В. Методичні рекомендації з визначення і прогнозування селекційної цінності зразків томата /  Селекційне : ІОБ НААН, 2019. 16 с.

5

Методичні рекомендації щодо методів альтернативної системи виробництва овочів / О. Д. Вітанов,  Ю. Д. Зелендін, Н. В. Чефонова, Д. В. Іванін. Харків : ТОВ «ВП Плеяда», 2019. 12 с.

 

2018 

1

Рекомендації щодо використання сортів баклажана для виробництва ферментованої продукції селекції  ІОБ НААН / О. М. Шабетя, Є. В. Зінченко, Т. В. Парамонова, К. М. Коновалено. Харків : ІОБ НААН, 2018. 11 с.

2

Методичні підходи гетерозисної селекції та насінництва партенокарпічного та бджолозапильного огірка корнішонного типу. Науково-методичні рекомендації / О. В. Сергієнко, Л. О.Р адченко, Л. Д. Солодовник, О. О. Чаюк. Селекційне : ІОБ НААН, 2018. 24 с.

3

Кабачок (Cucurbita pepo L.). Молекулярно-генетичний метод диференціації селекційно цінних генотипів за допомогою аналізу міжмікросателітних локусів / С. І. Кондратенко, Ю. М. Ланкастер, О. В. Сергієнко, О. П. Самовол. Селекційне : ІОБ НААН, 2018. 24 с.

4

Методичні підходи щодо селекції та сучасних технологій розмноження і вирощування батату (Ipomoea batatas L.) (методичні рекомендації) / Т. В. Івченко, Г. В. Мозговська, Т. І. Віценя, Н. О. Баштан, Т. М. Мірошниченко. Селекційне : ІОБ НААН, 2018. 36 с.

5

Зміна продуктивності зрошуваної овочево-кормової сівозміни та трансформація основних показників родючості чорнозему типового за систематичного застосування добрив (науково-практичні рекомендації). / В. Ю. Гончаренко, С. А. Балюк, О. М. Могильна, О. В. Куц, Т. В. Парамонова, В. П. Рудь.  Харків : ІОБ НААН, 2018. 58 с.