• Terokhina L.A.
    Terokhina Liudmyla Anatoliivna

    Ph.D (Agr.) by specialty - seed production, Senior Researcher

    Head of the laboratory of innovation and investment development of the vegetable market and intellectual property

Research activities:

Викладає дисципліни: «Методологічні основи організації та проведення наукових досліджень» (змістовний модуль 2, 3) та «Інформаційні технології в агрономії».

Має 1 наукову публікацію, яку включено до Web of Science, 33 статті в фахових виданнях України, 9 монографій (в співавторстві), 7 методичних рекомендацій, має 6 патентів на корисну модель, 2 авторських свідоцтва, 10 інноваційних бізнес-проектів.

Керівник наукових проектів: ПНД 44 НААН «Інноваційний розвиток» (2016-2020 рр.): 44.00.03.14.П Розробити науково-організаційні підходи та ринково-орієнтований інструментарій випробовування, експериментального виробництва та консалтингового супроводу трансферу на наукоємному овочевому ринку інноваційних розробок в галузі овочівництва, № ДР 0116U000291; 44.00.03.48.П. Розробити наукові засади, механізм для впровадження в агропромислове виробництво інновацій в овочівництві і баштанництві та їх науково-консультаційного супроводження, № ДР 0119U100586. ПНД 41 НААН «Інноваційний розвиток» (2021-2023 рр.): 41.02.00.17.П «Наукове забезпечення методичних та організаційних заходів для впровадження інноваційних розробок в галузі овочівництва», № ДР 0121U108046

Член редакційної колегії міжвідомчого тематичного наукового збірника “Овочівництво і баштанництво” в Інституті овочівництва і баштанництва НААН.

Scientific works:

1. Pylypenko L., Mogilnay O., Krutko R., Shabetya О., Kondratenko S., Sergienko О., Kuts O., Melnyk O., Terokhina L. (2021). Influence of growth regulators on the increase of seed productivity of F1 sweet pepper hybrids. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (4). рр. 30-35. (WoS)

2. Могильна О. М., Рудь В. П., Терьохіна Л. А. Галузь овочівництва. Продовольча безпека. Основні тенденції та проблематика. Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., сел. Селекційне Харківської обл.) / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021. С. 11-19.

3. Маркетинговий огляд продукції овочівництва. Л. А. Терьохіна, О. Ф. Мозговський, Є. М. Ільїнова, Л. Л. Леус, В. В. Сидора. Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., сел. Селекційне Харківської обл.) / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021. С. 150-151.

4. Механізми комерціалізації та впровадження інноваційних технологій в овочівництві / Л. А. Терьохіна, Є. М. Ільїнова, О. М. Юрлакова, Л. Л. Леус. Зернові культури. Том 4. № 1. 2020. С. 202-208.

5. Науково-методичні рекомендації з розробки механізму трансферу інноваційних технологій, науково-консультаційного та інформаційного забезпечення / Авт. кол. : Л. А. Терьохіна, Є. М. Ільїнова, В. П. Рудь, О. Ф. Мозговський, А. В. Яковченко, Л. Л. Леус, В. В. Сидора. Селекційне : Інститут овочівництва і баштанництва НААН, 2020. 24 с.

6. Могильна О. М., Рудь В. П., Терьохіна Л. А. Проблеми розвитку галузі овочівництва та шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів. Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (23 липня 2020 р., сел. Селекційне Харківської обл.) / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 167 с.

7. Терьохіна Л. А., Ільїнова Є. М., Леус Л. Л. Напрями інформаційного забезпечення трансферу новітніх аграрних технологій. Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (23 липня 2020 р., сел. Селекційне Харківської обл.) / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 167 с.

8. Зональне розміщення виробництва томата в Україні. Науковий супровід / О. М. Могильна, В. П. Рудь, Л. А. Терьохіна, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, В. В. Сидора. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Вип. 67. С. 89–100.

9. Концепція «Органічне виробництво овочевої продукції в Україні на період до 2025 року» (науково-технологічний супровід) / Авт. кол. : О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, Л. А. Терьохіна, О. І. Онищенко, О. В. Мельник, С. О. Щербина, Ю. Д. Зелендін, Т. В. Парамонова, Л. М Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 26 с.

10. Державна цільова програма розвитку овочівництва на період до 2025 року / Авт. кол. : О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П Рудь., О. Д. Вітанов, Л. А. Терьохіна, О. І. Онищенко, О. В. Мельник, С. І. Щербина, Ю. Д. Зелендін, Т. В. Парамонова, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В.В. Сидора ; за наук. ред. Я. М. Гадзала, М. В. Роїка, П. В. Кондратенка, Т. М. Висоцького, О. М. Могильної. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 62 с.

11. Програма «Органічне виробництво овочевої продукції в Україні на період до 2025 року» (науково-технологічний супровід) / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, О. І. Онищенко, Л. А. Терьохіна, О. В. Мельник, С. О. Щербина, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В.В. Сидора. Харків : ІОБ НААН. 2020. 44 с.

12. Інноваційний бізнес-проект з виробництва буряку столового і моркви за умов органічного виробництва / Авт. кол. : О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, О. Д. Вітанов, С. О. Щербина, Л. А. Терьохіна, О. І. Онищенко, Т. В. Парамонова, Ю. Д. Зелендін, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, О. І. Яковченко, А. В. Яковченко, В. В Сидора. Селекційне : ІОБ НААН, 2020. 14 с.

13. Удосконалення науково обґрунтованої структури посівних площ за регіонами на основі ефективних рішень в овочівництві : монографія / О. М. Могильна, О. В. Куц, В. П. Рудь, Л. А. Терьохіна, С. М. Кормош, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, Є. О. Духін, С. М. Даценко, В. В. Кузьменко, Є. В. Зінченко, В. В. Сидора, А. В. Яковченко. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2020. 248 с.

14. На допомогу городникам (методичні рекомендації) / О. Д. Вітанов, О. М. Могильна, Л. А. Терьохіна, Т. В. Парамонова, О. В. Сергієнко, О. В. Мельник, Д. В. Іванін. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 64 с.

15. Організація інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів аграрного ринку / Л. А. Терьохіна, Є. М Ільїнова, О. М. Юрлакова, Л. Л. Леус. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні розробки молоді в сучасних умовах» (03 жовтня 2019 р., сел. Селекційне Харківської обл.) / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Плеяда, 2019. С. 124-125.

16. Морква м’ясиста: зональне виробництво, наукове забезпечення / В. П. Рудь, В. М. Сучкова, Л. А. Терьохіна, Л. М. Урюпіна, О. П. Стовбір, В. В. Сидора. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. Вип. 66. С. 91–102.

17. Пріоритетні напрями наукового забезпечення виробництва малопоширених видів овочевих рослин в Україні / О. М. Могильна, В. П. Рудь, О. В. Хареба, Т. К. Горова, Л. А. Терьохіна, О. В. Куц, В. В. Сидора. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2018. Вип. 64. С. 75-88.

18. Науково-практичні рекомендації щодо супроводу наповнення аграрного ринку інноваційною продукцією шляхом надання науково-консультаційних та інформаційно-маркетингових послуг / Л. А. Терьохіна, Є. М. Ільїнова, Т. В. Семибратська, О. Ю. Юрлакова, Н. М. Щербина, Л. Л. Леус Харків : ТОВ «Плеяда», 2018. 27 с.

19. Аналіз конкурентоспроможності наукової продукції інституту. Ємність овочевого ринку / Л. А. Терьохіна, Є. М. Ільїнова, Н. М. Щербина, О.М. Юрлакова. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах» (25 липня 2018 р., сел. Селекційне Харківської обл.). Харків : ТОВ «Плеяда», 2018. С. 159-160.

20. Інноваційний шлях розвитку в овочівництві / Л. А. Терьохіна, Є. М. Ільїнова, Н. М. Щербина, О. М. Юрлакова, Л. Л. Червона. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Наукові основи створення інноваційного продукту у рослинництві» (28 березня 2017 р.). Харків : ТОВ «Плеяда», 2017. С. 33-37.

21. Розвиток органічного виробництва овочів / О. М. Могильна, В. О. Муравйов, В. П. Рудь, Л. А. Терьохіна. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2017. Вип. 63. С. 7-16.

22. Ефективність селекційних досліджень в овочівництві / В. А. Кравченко, С. І. Корнієнко, Т. К. Горова, О. В. Хареба, Л. А. Терьохіна. Вісник аграрної науки, 2016. № 6. С. 33-37.

23. Терьохіна Л. А., Червона Л. Л. Комерціалізація результатів наукових розробок – ключова ланка інноваційного циклу. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2016. Вип. 62. С. 58-63.

24. Від теорії до практики / С. І. Корнієнко, В. О. Муравйов, С. І. Кондратенко, О. В. Мельник, Л. А. Терьохіна. Аграрний тиждень. № 5 (308). 2016. С. 52-54.

Certificates: