PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF PLANTS

Лєдовський С.Я.
Бондаренко Г.Л.
Горбовцов В.О.
Лядський П.О.

 

Лабораторію фізіології і біохімії рослин створено у 1947 р. Першим її завідуючим був кандидат сільськогосподарських наук Кальтя А.Я. З 1964 р. завідуючим лабораторії став кандидат біологічних наук Бондаренко Г.Л., який очолював цей підрозділ до його закриття в 1996 р.

У перші роки дослідження лабораторії були спрямовані на вивчення живлення овочевих рослин і картоплі макро- і мікроелементами, а також стосовно вивчення фізіолого-хімічних процесів і їх особливостей при виродженні картоплі (Кальтя А.Я., Бондаренко Г.Л., Ледовський С.Я., Молокоєдова Л.В., Кононенко С.Г., Лядський П.О., Тихомирова Л.В., Ківшик Л.С., Гетте Н.М., Рапота К.С., Ушивець О.О., Рухов О.Ф. та інші).

Багаторічні дослідження (1968−1991 рр.), виконані Лєдовським С.Я. та Мірошніченко В.П., дали змогу розробити наукові основи оптимізації продукційного процесу у рослин томата та огірка.   

Починаючи з 1975 р. у лабораторії розпочато дослідження стосовно культури грибів (Абросімова Г.Л., Бондаренко Г.Л.).

Лабораторією розроблено і обґрунтовано ресурсоощадну систему оптимізації фізіологічної діяльності рослин та вирощування овочів у зимових блокових теплицях (Бондаренко Г.Л., Лядський П.О., Костоглодов М.В., Горбавцов В.О., Бондаренко Л.О., Тараненко В.М.).

Усі наукові розробки лабораторії здійснювали з використанням таких методів, як радіоізотопний, спектрометричний, хроматографічний, плазмолітичний електрофорез, амінокислотний аналізатор та ін.

У проведенні дослідницької і аналітичної роботи в різні роки взяли участь: аспірант Конопльов В.О., агроном Бєглова Є.Е., старші лаборанти – Авдієнко В.Г., Трусова Л.К., Душман О.М., Мазан В.В., Рябухіна В.О., лаборанти – Закуракіна Л.О., Босенко В.Е., Чернобай Т.Г., Косовська Г.С., препаратор Хіжниченко М.М.

У лабораторії завжди багато уваги приділяли підготовці наукових кадрів: успішно захистили дисертації на звання доктора сільськогосподарських наук Лєдовський С.Я., кандидата біологічних наук – Бондаренко Г.Л., Кононенко С.Г., Тихомирова Л.В., кандидата сільськогосподарських наук –Абросімова Г.Л., Щербенко О.В., Гончаров О.М.