SEED PRODUCTION AND SEED SCIENCE OF VEGETABLE AND MELON GROWING CROPS

Шевченко М.Г.
Плохіх А.І. Могильна О.М.
Духін Є.О.

 

Лабораторію насіннєзнавства створено в 1959 р. при відділі селекції і насінництва овочевих і баштанних культур. Протягом тривалого часу роботу очолювала Ганна Андріївна Зайцева. Упродовж 1959−1981 рр. було розроблено оптимальні умови зберігання насіння овочевих і баштанних рослин, завдяки яким можна зберігати посівні якості насіння до 10 років. Вивчено фізіологічні процеси, що відбуваються в насінні овочевих і баштанних рослин при зберіганні.

З 1981 р. лабораторію очолював старший науковий співробітник Дяченко В.К. у цей час підрозділ вирішував питання вирощування суперелітного та елітного насіння, до складу лабораторії входили наукові співробітники та спеціалісти: Погребняк Г.Є., Удовикова М.Ф., Чернишенко Т.В., Немашкало Л.П., Радченко М.С., Богданова К.С.

З 1981 по 1985 рр. групу насіннєзнавства очолював Шевченко Михайло Григорович. За цей час розроблено технології підвищення посівних і урожайних якостей насіння дворічних рослин, за які в 1985 р. на ВДНГ СРСР були удостоєні срібної медалі за досягнення в галузі науки. Колектив наукових співробітників лабораторії вирощував суперелітне насіння 12 сортів 6 видів овочевих рослин селекції інституту, здійснював контроль за елітним насінництвом.

З 1985 по 1989 рр. лабораторією первинного і елітного насінництва керував к.с.-г.н. Кононенко Анатолій Гнатович. З 1989 р. лабораторія існує самостійно при відділі селекції і насінництва овочевих і баштанних рослин. Очолював її Шевченко М.Г., а з 1995 р по 2000 р. к.с.-г.н. Плохих Анатолій Ілліч. За короткий час створено матеріально-технічну базу, виділено землі під сівозміну. У той час у лабораторії працювали: Онищенко С.Б., Кулінич В.М., Лінник Т.О., Рудим Т.В., Цяцька Л.О., Назарова Н.О., Грицик Н.В., Ніценко Т.О., Вертюченко Н.Ф., Кальченко В.С.

З 2005 по 2010 рр. лабораторію очолювала к.с.-г.н. Могильна Олена Миколаївна. Лабораторія займалася вирішенням наукових питань, а також веденням оригінального, елітного та репродукційного насінництва більше 20 сортів 12 видів овочевих рослин. До складу лабораторії входили такі співробітники: Плохих А.І., Могильний В.В., Молчанов Ю.А., Сіренко В.Г.,  Духін Є.О., Лялюк Н.П., Щербина С.В., Руда О.І., Гунаєва Н.В., Пащенко З.М., Знайченко Г.М., Кисла Г.Г.

З 2011 р лабораторію очолює к.с.-г.н. Духін Євген Олександрович. Крім ведення первинного насінництва овочевих рослин та підтримання сортових та посівних їх якостей, лабораторія здійснює дослідження з розроблення способів передпосівної підготовки насіння овочевих рослин, безпересадкового вирощування насіння дворічних овочевих рослин, а також працює над розробленням органічного насінництва. У цей час в лабораторії працювали наукові співробітники та технічні працівники:  Могильний  В.В., Семененко І.І., Іллюшенко Г.Я., Рудим Ю.А., Вітренко Н.К., Щербак Л.А., Шапко М.О., Щербина С.В., Пащенко З.М., Гашенко О.І.