PLANT PROTECTION

Тимченко В.Й.
Яровий Г.І.
Онищенко О.І.

 

Наукове обґрунтування проблеми захисту овочевих, баштанних видів рослин і картоплі від шкідників та хвороб в Україні розпочали з 1947 р після того, як був створений відділ захисту рослин при Українському науково-дослідному інституті овочівництва і картоплі. Першим завідувачем був відомий фітопатолог, кандидат сільськогосподарських наук Фомін Є.Є., який очолював відділ протягом 20 років. У відділі працювали кандидати наук Рисс Р.Г., Єфрємова Т.Г., Проценко Л.В. та інші.

У 1968 р. завідуючим відділом призначено Тимченка В.Й. Під його керівництвом розпочато комплексні дослідження щодо вирішення проблеми захисту гарбузових від фузаріозного в’янення, антракнозу і борошнистої роси динь, бактеріозу огірків. Розроблена система заходів по боротьбі з цими хворобами у закритому і відкритому ґрунті. За результатами досліджень Тимченко В.Й. підготував і захистив докторську дисертацію. Над проблематикою в різні роки працювали старші наукові співробітники відділу, кандидати наук: Довгаль Є.С., Єфремова Т.Г., Солдатенко О.М., Бейдер О.М., Страх-Цингер В.В., Кузічева В.В., Скляревська В.В., молодший науковий співробітник Ольховська Н.Я., старші лаборанти Острась В.П. і Сомченко Н.Г.

У 1985−2000 рр. співробітниками лабораторії проведені комплексні дослідження з вивчення біологічних особливостей збудника несправжньої борошнистої роси огірка та розроблені рекомендації щодо системи заходів захисту гарбузових культур від хвороби, які сприяли значному зниженню шкідливості цього захворювання (Тимченко В.Й., Михайлов Ю.А., Онищенко О.І., Мірошниченко М.В.); проведено дослідження з вдосконалення системи захисту цибулі від шкідників та хвороб. з раціональним використанням пестицидів (Єфремова Т.Г., Солдатенко О.М., Гейко Т.В.); розроблена інтегрована система заходів захисту капусти білоголової і червоноголової від шкідників і хвороб, заснована на переважному застосуванні біологічних засобів (Колесник Л.І., Рудой С.А.); розроблено заходи захисту посівів моркви першого та другого року вирощування проти хвороб (Солдатенко О.М., Яровий Г.І.); розроблена і рекомендована система заходів захисту баштанних культур, вирощуваних на продовольчі та насіннєві цілі проти хвороб і шкідників (Тимченко В.Й., Яровий Г.І., Черненко В.Л., Вітренко Н.К.).

З 2000 року розпочато новий напрям наукових досліджень – «Біологізація захисту овочевих рослин в умовах захищеного ґрунту» (Солдатенко О.М., Онищенко О.І., Азарков О.М., Чаюк О.О.).

Віктор Йосипович Тимченко за 45 років наукової діяльності підготував 16 кандидатів і 1 доктора сільськогосподарських наук.

 З 2000 року лабораторію очолюють учні Тимченка В.Й/ кандидат сільськогосподарських наук Онищенко О.І., з 2004 р. кандидат сільськогосподарських наук Яровий Г.І.