PROTECTED SOIL

Шульгіна Л.М.
Білоконь Є.П.
Абросімова Г.Л.
Герман Л.Л.

 

Відділ захищеного ґрунту був створений у 1950 р. За період існування його очолювали: Соловйов П.Ф. – 1950−1968 рр., Сова В.П. – 1968−1972 рр., Крилов Д.Д. – 1972−1974 рр., Шульгіна Л.М. – 1974−1987 рр., Білоконь Є.П. – 1987−1997 рр., Абросімова Г.Л. – 1997−2011 рр., Герман Л.Л. − 2011−2019 рр., Коноваленко К.М. − 2019−2020 рр.

Відділом розроблено і впроваджено у виробництво технології вирощування розсади та овочів у різних культиваційних спорудах: парниках, плівкових, зимових ґрунтових та гідропонних теплицях (Титаренко Г.Р., Кирєєва Л.М., Крилов Д.Д., Соловйов П.Ф., Дешевих В.П., Білецька Л.М., Горбовцов В.О., Білоконь Є.П., Бондаренко Л.О., Ломоносов О.М., Мірошніченко О.В., Зелендіна Р.Д., Алєксєєнко Т.В., Косенко Г.А., Сова В.П., Андрієнко З.І., Алієв Е.А., Ніколаєвська А.А., Станинець Н.Т., Животченко К.П., Ємельяненко Т., Зіньковська Н.В., Абросімова Г.Л.).

Випробувано вплив нових видів добрив та біологічно активних речовин на урожайність та якість продукції овочевих культур (Мірошніченко О.В., Зелендіна Р.Д., Ємельяненко Т., Головащенко Н.В.).

В 1977−1979 рр. побудовано експериментальний полігон плівкових теплиць. Розроблено промислову технологію вирощування розсади овочевих культур для відкритого ґрунту (Шульгіна Л.М., Білоконь Є.П., Ломоносов О.М., Бондаренко Л.О., Алєксєєнко Т.В., Андрієнко З.І., Сазонова Л.С., Животченко К.П.) та підзимового посіву насіння помідорів (Бондаренко С.А., Ольховська Н.Я.).

Ломоносов О.М.
Бондаренко С.А.
Андрієнко З.І.
 

 

Під керівництвом Бондаренка Г.Л. розроблено технологію вирощування розсади в касетах (Білоконь Є.П., Алєксєєнко Т.В., Бондаренко С.А., Животченко К.П.). Для поліпшення якості посівного матеріалу розроблена передпосівна підготовка насіння (Бондаренко С.А., Пилюгіна Є.Б.).

Разом з інститутом монокристалів НАН України створено та випробувано в різних зонах України люмінесцентні полімерні плівки з поліпшеними показниками (Білоконь Є.П., Ломоносов О.М., Зіньковська Н.В., Андрієнко З.І. та ін.).

Проведено дослідження з розробки і удосконалення ресурсозберігаючої технології вирощування насіння овочевих культур в умовах захищеного ґрунту (Абросімова Г.Л., Зіньковська Н.В., Косенко Г.В., Пилюгіна Є.Б., Мазнов Є.Л., Бондаренко Л.О., Зелендіна Р.Д.).

З 1996 року в лабораторії проводились дослідження з удосконалення технології вирощування міцелію та плодових тіл їстівних грибів (Абросімова Г.Л.).

З 2011 по 2019 рр. лабораторію очолювала Герман Людмила Леонідівна, к.с.-г.н.,

Великий вклад у наукові розробки внесли інженери, лаборанти та агрономи лабораторії: Мельниченко В., Третяков В., Рослякова В., Рябухіна В., Васильєва Ф., Малінка Л., Путирська Л., Загодиренко К., Бондар Г., Гордєєва Т., Довгаль Н., Опалько М., Ракшеєва Л., Суходол Т., Верьовкіна О., Гритченко М., Бойко І.).