IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC DEVELOPMENTS

Баранов М.І.
Колодяжна В.В., Баранов М.І., Міщенко К.С. 

 

Лабораторію організовано в 1986 р. ЇЇ завдання полягало у виробничій перевірці і впровадженні науково-технічних розробок інституту та його мережі і передового досвіду галузі овочівництва до виробництва. Очолив лабораторію Баранов М.І.

За період існування лабораторії в спеціалізованих овочівницьких господарствах України впроваджено: нові і перспективні сорти та гібриди овочевих і баштанних рослин на площі близько 510 тис. га, інтенсивні технології виробництва овочевих рослин на площі 255 тис. га.

Технологія промислового вирощування розсади овочевих рослин у плівкових теплицях захищеного ґрунту була впроваджена на площі близько 900 га, оптимальні дози добрив під овочеві рослини – 980 га, гербіциди – 1325 га. Економічна ефективність науково-дослідних розробок інституту за період виробничої перевірки і впровадження склала 75 млн. грн.

У 1989−1996 рр. співробітниками інституту розроблена, випробувана і впроваджена в 33 господарствах Укрплодоовочпрому принципово нова касетна система вирощування розсади, яка забезпечує зниження витрат насіння в 5−9 разів, тепла для обігрівання теплиць – у 9−11 разів, збільшення виходу розсади з 1 м2 у 4−9 разів.

З метою науково-методичної допомоги спеціалістам і керівникам плодоовочевого комплексу видано 45 інформаційних матеріалів.

Серед них найбільш важливі: промислове виробництво розсади томата, перцю солодкого і баклажана, вирощування основних овочевих рослин. Розроблено і передано господарствам рекомендації щодо застосування регуляторів росту (екстрел, декстрел, гідрел) на рослинах томата для прискореного достигання плодів, ефелю – на огірках з метою зниження зараження рослин пероноспорозом, гербіцидів – на посівах овочевих рослин.

З метою реклами і передачі передового досвіду в 1991 р. створено показове поле, на базі якого проводять важливі наради, конференції і семінари, а також приймаються делегації виробничників та студентів вищих навчальних закладів, технікумів та учнів старших класів.