Regulatory framework

 

Положення про організацію освітнього процесу в ІОБ НААН

Положення про інклюзивну освіту

Положення про порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії

Положення про академічну довідку

Положення про підвищення кваліфікації

Положення про порядок підготовки докторів філософії

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти за спеціальністю 201 Агрономія в Інституті овочівництва і баштанництва НААН

Положення про разові спеціалізовані ради

Положення про академічну мобільність

Положення про порядок звітування аспірантів з виконання індивідуального плану освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Порядок організації освітнього процесу з застосуванням технологій дистанційного навчання в ІОБ НААН

Положення про процедури врегулювання конфліктних ситуації в ІОБ НААН